nieuws

Retentiegebied leent zich voor bewoning

bouwbreed

Waterschap Groot Salland wil de bouw van woningen in retentiegebieden onderzoeken. Deze woningen zijn bedoeld voor starters die in stad of dorp niet aan de bak komen.

In principe staan de woningen op vaste ondergrond, maar eens in de zoveel tijd zullen zij drijven vanwege de inlaat van overtollig water bij piekbuien.
Groot Salland voert het onderzoek uit in samenwerking met Adviesplek Retentiewonen. Dit netwerk van adviesbureaus heeft studie verricht in een retentiegebied in Lemelerveld bij Dalfsen. Planologisch en technisch-financieel onderzoek toont een exploitatieoverschot van 1,2 miljoen euro.
Als Dalfsen bereid is tot wijziging van het bestemmingsplan kiest de gemeente potentiële locaties en benadert zij doelgroepen. Groot Salland hoopt volgend jaar een voorbeeldwoning te realiseren.
Met dit type woning is wonen mogelijk in drassige en overstromingsgebieden. Zodra het water weer zakt, komt de woning immers terug op zijn oorspronkelijke plaats. Groot Salland en Adviesplek hebben bestaande constructies van waterwoningen voor ogen: een open betonbak die het drijvende element wordt bij hoge waterstand.
De onderbouw wordt vervaardigd zonder schotten om milieu-installaties en de ballasttanks aan te brengen. De ballasttanks zorgen dat de woning in evenwicht blijft bij het opdrijven. Een berekende, gebalanceerde verdeling van gewichten zorgt dat de woning weer stabiel wordt.
De bovenbouw bestaat waarschijnlijk uit houtskeletbouw met stalen raamwerkspanten. Belangrijk is dat de bovenbouw licht van gewicht is. Gevelafwerkingmaterialen als beton en steen zijn uit den boze. In de open betonfundering (prefab of in het werk gestort) kunnen installaties voor afvalwaterbehandeling, waterzuivering en warmteopslag worden aangebracht.

Reageer op dit artikel