nieuws

Politiek trekt 120 miljoen uit voor infra arme landen

bouwbreed Premium

Het kabinet wil 120 miljoen euro per jaar uittrekken voor het verbeteren van de infrastructuur in ontwikkelingslanden. Een deel van dat geld is bestemd voor Nederlandse bedrijven die specifieke kennis inzetten in de armste delen van de wereld.

Minister Koenders (ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Heemskerk (economische zaken) hebben een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de verbetering van infrastructuur in ontwikkelingslanden.
De nieuwe regeling voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO) komt in de plaats van de ORET-regeling (ontwikkelingsrelevante exporttransacties). De ministerraad heeft ingestemd met de regeling, waarvoor jaarlijks 120 miljoen euro beschikbaar is. Het streven is dat ongeveer de helft daarvan naar de armste landen in de wereld gaat. De ontwikkelingslanden hoeven het budget niet per se te besteden bij Nederlandse bedrijven, maar er zijn wel veel mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijven om gebruik te maken van de regeling.
“Er is een enorme behoefte aan verbetering van de infrastructuur in ontwikkelingslanden. Meer dan een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen of energie,” volgens Koenders. De minister is ervan overtuigd dat de regeling “een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de millennium ontwikkelingsdoelen en economische groei. Vooral omdat het Nederlandse bedrijfsleven veel kennis en expertise heeft op het gebied van watermanagement, transport en energie”.

China

De nieuwe regeling waarbij ook het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol heeft, is gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden. Training en opleiding van de lokale overheid is daarbij een belangrijk onderdeel. China en India kunnen geen gebruik meer maken van de regeling gezien de toegenomen welvaart. Landen als Filippijnen, Thailand, Peru, Algerije, Marokko, Servië en Montenegro komen wel in aanmerking. Het programma begint in 2009.

Reageer op dit artikel