nieuws

Pilot gecertificeerde bouwplantoets in Beek

bouwbreed

Satijnplus Architecten in Born gaan met instemming van de Limburgse gemeente Beek samen met Cauberg Huygen in Maastricht een pilot starten met een gecertificeerde bouwplantoets. Deze plantoets wordt toegepast op een cargoloods van 20.000 vierkante meter op Maastricht Aachen Airport.

Satijnplus Architecten in Born gaan met instemming van de Limburgse gemeente Beek samen met Cauberg Huygen in Maastricht een pilot starten met een gecertificeerde bouwplantoets. Deze plantoets wordt toegepast op een cargoloods van 20.000 vierkante meter op Maastricht Aachen Airport.
Recent is er een proefproject afgesloten waarin het ministerie van VROM de haalbaarheid van de gecertificeerde bouwplantoets heeft onderzocht. Het idee achter de gecertificeerde bouwplantoets is dat de Bouwbesluittoets, die onderdeel uitmaakt van de bouwvergunningprocedure, ook betrouwbaar kan worden uitgevoerd door private partijen. Daardoor wordt de Bouwbesluittoets door de gemeente overbodig.

Reageer op dit artikel