nieuws

Overijssel overtreedt aanbestedin gsregel

bouwbreed

Bij tien infraprojecten heeft de provincie Overijssel – in enkele gevallen bewust – de Europese aanbestedingsregels overtreden.

Dat stelt gedeputeerde Job Klaasen vast na onderzoek van de rekenkamer. De provincie had deze projecten in de oriëntatiefase Europees moeten aanbesteden, maar liet dat om diverse redenen na. Indien de kosten in de onderzoeks- en oriëntatiefase van een project meer dan 200.000 euro bedragen, moet een opdrachtgever Europees aanbesteden.
Volgens Klaasen wilde de provincie de voortgang en continuïteit van de projecten niet in gevaar brengen door opnieuw een Europese aanbesteding uit te schrijven.
“Het gaat hierbij om projecten van honderden miljoenen euro’s. Soms was het nodig een projectleider van een ingenieursbureau langer in dienst te houden omdat hij bijvoorbeeld een nieuwe tracévariant onderzocht of omdat onvoorzien een mer-procedure noodzakelijk was.”

IJsseldelta

Dergelijke kwesties traden naar zeg van Klaasen op bij bijvoorbeeld het IJsseldelta-project en de reconstructie van de N340.
“Tja, dan overschrijden we de kosten al gauw twee ton. Maar het is in onze ogen onverantwoordelijk het werk drie maanden stil te leggen vanwege een Europese aanbesteding. Dan houden we toch liever die projectleider langer in dienst.”
Klaasen erkent dat de provincie scherper het in- en aankoopbeleid van externe diensten moet regisseren. Daarom komt er straks een meer centrale aansturing met deskundigen.
“De Europese aanbestedingsprocedures zijn ingewikkelder geworden. Onze ambtenaren hebben niet altijd de onderzoeksvraag helemaal uitgekristalliseerd. Tijdens zijn opdracht kreeg een ingehuurde ingenieur meer taken, waardoor de kosten hoger opliepen.” De provincie hoeft in elk geval geen sanctie tegemoet te zien van de Europese Unie, omdat het overschreden bedrag ‘slechts’ 2 miljoen euro bedraagt. Dat mag maximaal 5 miljoen euro van de jaarbegroting zijn.

Limietbedrag

Overigens kraakt de gedeputeerde de nieuwe regel dat het limietbedrag voor Europees aanbesteden in de onderzoeks- en oriëntatiefase van 200.000 euro is verlaagd naar 50.000 euro.
“Als er onverhoopt bij een wegreconstructie een gat in de straat valt, moet er drie maanden lang een hek om het werk heen omdat we een Europese aanbesteding moeten uitschrijven. Dat is echt van de gekke! De burger verwacht een flexibele en snel opererende overheid en daar draagt deze regel echt niet toe bij. De samenleving draait op voor de kosten omdat het werk stil moet worden gelegd. Ik pleit voor behoud van die minimale ondergrens van twee ton en dat daaronder de opdracht via inschrijving gegund wordt bij voorselectie.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels