nieuws

Oprukkende woningenbelemmeren bedrijven

bouwbreed

Bedrijventerreinen en woonlocaties komen steeds meer met elkaar in de knel. In het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam blijven talrijke kavels onbenut vanwege dreigende overschrijding van de geluidsruimte.

De Kamer van Koophandel stelt zich op het standpunt dat de naar de bedrijventerreinen oprukkende woningbouw een halt moet worden toegeroepen. Maar liefst bijna de helft van 38 onderzochte bedrijventerreinen zit door de strenge geluidsregels op slot. Vooral de gebieden van de milieudienst Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid zijn getroffen. In de regio’s zit respectievelijk 65 en 80 procent van de terreinen op slot.
De Kamer baseert haar stellingname op onderzoek naar de gevolgen voor het bedrijfsleven van de aanscherping van de wet- en regelgeving ten aanzien van het geluid. Steeds vaker worden bedrijventerreinen omgevormd tot woonlocaties. Dit om maar te kunnen voldoen aan de overeengekomen woonopgave van het Rijk. Ook komt voor dat woongebieden te dicht bij ondernemingen ontwikkeld worden. De rekening komt dan vaak terecht bij het bedrijfsleven. Onverwacht blijkt uitbreiding niet meer mogelijk vanwege de overtreding van de normen voor geluidshinder. Waardoor onbedoeld de rem gezet wordt op de verdere economische ontwikkeling.

Oplossingen

De Kamer van Koophandel trekt uit haar onderzoek de conclusie dat gemeenten en milieudiensten hard aan de slag moeten om oplossingen te vinden. Een goede organisatie van het zonebeheer ziet de Kamer als noodzakelijk. Ook dienen keuzes gemaakt te worden ten aanzien van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Om de ondernemers in hun contacten met de overheid op weg te helpen, heeft de Kamer een handreiking geluidszones bij milieuvergunningen en zonebeheer opgesteld. De Kamer belooft zich om voor het bedrijfsleven oplossingen te vinden zich stevig in te zetten in de discussie met de gemeentebesturen en milieudiensten.

Reageer op dit artikel