nieuws

Nieuwe, spannende stap in renovatie Rijksmuseum

bouwbreed Premium

De kans lijkt klein dat BAM maandag weer de enige inschrijver blijkt voor de renovatie van het Rijksmuseum. Imtech, Heijmans en Dura Vermeer laten de miljoenenopdracht zeker passeren, maar mogelijk doen Strukton, Volker Wessels/Boele 0x26 Van Eesteren, Ballast Nedam of TBI/Wolter Dros wel mee.

In het slechtste geval

Maandag sluit de termijn van aanmelding voor de vier kavels van de renovatie van het Rijksmuseum. Een spannend moment, want afgelopen winter schreef alleen BAM in voor een bedrag dat 88 miljoen euro boven de raming van 134 miljoen euro lag.
De Rijksgebouwendienst brak daarom de procedure af. De Europese regelgeving verbiedt om de opdracht ongewijzigd opnieuw in procedure te brengen. Daarom is de renovatie in zeven kavels geknipt. Als eerste zijn nu de fundering en drie installatiekavels opnieuw aanbesteed. De feitelijke renovatie van het hoofdgebouw volgt in drie kavels later dit najaar.
Bouwbedrijven zijn voorzichtig met het verstrekken van informatie tijdens de aanbestedingsprocedure. Zelfs BAM wil niet bevestigen dat het bedrijf opnieuw inschrijft voor de opdracht – “dat is niet chic” – maar laat wel doorschemeren het serieus te overwegen. Installateur Imtech laat weten geen belangstelling te hebben voor de mega-installatieopdracht en ook Heijmans en Dura Vermeer doen niet mee.
Strukton kijkt serieus naar de opdracht en beraadt zich op aanmelding. Ballast Nedam en TBI/Wolter Dros willen niet prijsgeven of zij dit keer wel aan de klus willen rekenen. Ook de enige andere belangstellende combinatie Boele van Eesteren/Hillen0x26Roosen/De Nijs van de eerste keer laat zich niet uit over mogelijke hernieuwde belangstelling. De bedrijven haakten vorige keer meteen in het begin van de procedure af nadat ze meer dan twee jaar op de bestekken hadden gewacht en intussen beschikten over volle orderportefeuilles.
Maandag 26 mei sluit de aanmeldingstermijn en 5 juni hoopt de Rijksgebouwendienst een aantal partijen uit te nodigen voor het daadwerkelijke rekenen. Het Rijk verwacht 1 september de funderingsopdracht te gunnen en uiterlijk 15 september de drie installatieopdrachten. Inschrijvers mogen op één of meerdere kavels inschrijven, maar de opdrachtgever eist dat de partij die kavel 1 binnenhaalt, de regie voert over de drie andere kavels. De feitelijke grote renovatieopdracht laat nog een paar maanden op zich wachten. Daarbij zijn de gevels en daken van het hoofdgebouw en de renovatie van Villa en Teekenschool losgeknipt van de totale bouwkundige renovatie.
Het kabinet trok eind 2003 een totaalbedrag van 272 miljoen euro uit voor de renovatie. Uit een recente brief van Plasterk aan de Kamer blijkt de reservering nu op 333 miljoen euro te staan. Naast de zeven kavels moeten voor dat bedrag beveiliging, museale inrichting, tuininrichting en de Philipsvleugel worden uitgevoerd. Ook de al uitgevoerde ondergrondse kelders en het Ateliergebouw vallen onder deze reservering. BAM haalde in eerdere procedures beide opdrachten binnen. Hiermee was een totaalbedrag van 22,5 miljoen euro gemoeid, waarvan 5,9 miljoen euro meerwerk. De marktsituatie lijkt in de tussenliggende periode niet te ontspannen en daarom is niet te verwachten dat nieuwe inschrijvers een lagere prijs op tafel zullen leggen. De overspannen markt in combinatie met de enige inschrijving werden begin dit jaar aangewezen als schuldigen voor het grote gat tussen raming en inschrijving.
Voor de optelsom van de zeven kavels hoopt het Rijk desondanks niet hoger uit te komen dan de aanvankelijk geraamde 134 miljoen euro. Directeur-generaal Peter Jägers van de Rijksgebouwendienst gaf kort na de mislukte aanbesteding toe dat opknippen een nieuw risico inhoudt, waarbij niet zeker is of de optelsom wel bevredigend uitpakt. “De prijs voor integrale opdrachten ligt juist lager. De voordelen om alles in één hand te houden zijn enorm. Faalkosten zijn lager, de kwaliteit is hoger en opdrachtnemers hebben veel meer vrijheid voor innovatie”, lichtte de opdrachtgever in maart in Cobouw toe. “Deze opdracht vraagt om een integrale benadering.”
Ook het ministerie van OCW lijkt inmiddels rekening te houden met meerkosten, gezien het opgehoogde budget van 333 miljoen euro. De Rijksgebouwendienst is feitelijk opdrachtgever, maar de middelen en ook eventuele meerkosten drukken op het budget van Plasterk.
De aanbestedingsperikelen zorgen ervoor dat het vernieuwde Rijksmuseum niet eerder dan in 2013 de verwachte half miljoen extra bezoekers zal trekken. n

Zeven kavels

1. Civiele werken ondergronds t/m maaiveld
2. Werktuigkundige, regeltechnische en sanitaire installaties
3. Elektrotechnische installaties inclusief data-infrastructuur
4. Lift- en transporttechnische installaties
5. Bouwkundige werkzaamheden hoofdgebouw; nieuwbouw, restauratie, constructie en afbouw
6. Restauratie en onderhoud daken en gevels hoofdgebouw
7. Restauratie Villa en Teekenschool
Al voltooid: Ateliergebouw en ondergrondse kelders

Tijdlijn Rijksmuseum

1995 Architect Ruijssenaars maakt masterplan voor totale vernieuwing van het Rijksmuseum
1999 Ruijssenaars stapt op na ruzie met museumdirecteur. Premier Kok zegt 100 miljoen gulden toe voor de verbouwing die tussen 2003 en 2005 moet plaatsvinden
2000 Schatting van bouwkosten bedraagt 200 miljoen gulden
april 2001 Schatting kosten stijgt naar 345 miljoen gulden. Spaans architectenduo Cruz 0x26 Ortiz wint opdracht
december 2003 Bouwplan goedgekeurd, hoofdgebouw sluit zijn deuren. Begroting opgerekt tot 272 miljoen euro
maart 2005 Start nieuwbouw Ateliergebouw door BAM. Amsterdam weigert bouwvergunning om fietspad
2007 Ministerie van OCW meldt nieuwe vertraging. Openingsdatum nu 2010.
juli 2007 BAM levert verdiepte kelders op
november 2007 Ateliergebouw in gebruik genomen
februari 2008 BAM enige inschrijver. Aanbesteding verbouwing mislukt
april 2008 eerste vier kavels van opgeknipte opdracht op de markt
26 mei 2008 sluiting aanmelding voor de kavels 1 tot en met 4 fundering + installaties
najaar 2008 procedure overige drie kavels voor renovatie hoofdgebouw
2013 nieuwe opleveringsdatum

Reageer op dit artikel