nieuws

Monumentenwet voor Bonaire hard nodig

bouwbreed

Het eiland Bonaire krijgt een eigen monumentenwet. Daarmee moet aan het verval van historische gebouwen een halt worden toegeroepen. Door gebrek aan wetgeving is iedere vorm van controle nu nog onmogelijk. Tot voor enkele jaren was bescherming van monumenten een taak van de overheid van de Nederlandse Antillen, waar Bonaire onder valt.

Het eiland Bonaire krijgt een eigen monumentenwet. Daarmee moet aan het verval van historische gebouwen een halt worden toegeroepen. Door gebrek aan wetgeving is iedere vorm van controle nu nog onmogelijk. Tot voor enkele jaren was bescherming van monumenten een taak van de overheid van de Nederlandse Antillen, waar Bonaire onder valt.
Maar enkele jaren gelden werd die verantwoordelijkheid overgedragen aan de eilanden zelf. Sindsdien zijn tal van monumenten op Bonaire ten prooi gevallen aan de slopershamer, andere gebouwen zijn nauwelijks onderhouden en in verval geraakt.

Reageer op dit artikel