nieuws

Mobiele railblaster laat spoorstaven weer stralen

bouwbreed

Het is erg handig als je spoorrails in één enkele gang kunt reinigen én voorzien van geluiddempende blokken.

Soms moeten spoorstaven grondig worden schoongemaakt. Bijvoorbeeld om tegen de zijkanten geluidreducerende rubberen blokken te kunnen lijmen. Grondig schoonmaken komt neer op het stofvrij maken van de rails, gevolgd door stralen met zand of grit. Dat schoonstralen kan door handmatig het spuitmondstuk van een straalinrichting langs de rails te halen. Niet alleen kost dat veel tijd, maar daarbij gaat het straalmiddel verloren en komt het losgemaakte vettige en gecorrodeerde materiaal vrij in de omgeving. Een milieuvriendelijker aanpak is het tijdelijk verwijderen van de spoorstaven, om ze vervolgens door een straalinrichting te halen. Het straalmiddel en het losgemaakte materiaal kunnen hierbij worden opgevangen en gescheiden, waarna het straalmiddel kan worden hergebruikt. Al met al een zeer tijdrovende aanpak, want na het schoonstralen moeten de staven weer aan de bielzen worden vastgezet.
Octrooi NL1031217 gaat over een mobiele straalinrichting die spoorrails kan reinigen terwijl hij er als een treintje over heen rijdt. De complete straalinrichting kan bestaan uit een aandrijfeenheid met daaraan gekoppeld enkele units, bijvoorbeeld een stofzuiger of -veger met stof-opvanger, een zand- of gritstraler, een compressor en een blokkenlijmer. Op deze manier kan het hele proces van het reinigen en het aanbrengen van de geluiddempende blokken in één gang worden uitgevoerd, zonder onderbrekingen, zeker als de zijkanten van beide spoorstaven gelijktijdig worden aangepakt.

Staafvoet

De spuitmonden van de straalinrichting spuiten het grit in voorwaartse richting tegen de zijkant van de spoorstaven. Ze zijn zo gericht dat het grit de hele staafzijkant bestrijkt, van de staafvoet tot de kop vlak onder de wielen van de straalinrichting. Een gebogen opvanger zorgt ervoor dat het straalmiddel en het daardoor losgemaakt materiaal vrijwel niet kunnen ontsnappen. Door de druk van de straal en de vorm van de opvangconstructie bewegen grit en vuil zich naar boven, waar ze van elkaar worden gescheiden. Het gebruikte straalmiddel keert terug naar de voorraadbak, het vettige en gecorrodeerde materiaal dat is losgemaakt verdwijnt naar een afvalbak op de stofzuig-unit.
Er zijn tests uitgevoerd waaruit blijkt dat de inrichting geluiddempende rails kan produceren bij een snelheid van 400 meter per uur. Volgens Van Ginkel is dat veertig keer sneller dan het handmatig schoonstralen van rails. Bij de tests bleek het lijmen van de rubberen blokken tegen de spoorstaven de snelheidsbeperkende factor te zijn, en niet eens het stralen zelf. Uiteraard is een blokkenlijmer niet altijd nodig, en is het ook mogelijk om de rails alleen maar blinkend schoon te stralen. Toch lijkt het geen slecht idee om op termijn ook het blokkenlijmproces eens aan een innovatieve blik te onderwerpen.
octrooinummer: 1031217
houder: Van Ginkel Groep, Valburg
uitvinder: A.van Ginkel

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels