nieuws

Meer ruimte voor de IJssel bij Zwolle

bouwbreed Premium

Zwolle – De provincie Overijssel hoopt in 2010 met de dijkverlegging van de IJssel in Westenholte (gemeente Zwolle) te beginnen. Eerst moet de staatssecretaris Huizinga het planontwerp goedkeuren. Met de maatregelen wordt de waterstand van de IJssel bij hoogwater op deze locatie met 13 centimeter verlaagd. Bij Westenholte wordt de IJsseldijk 300 meter landinwaarts verplaatst. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een hoogwatergeul gegraven die aanhaakt op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. Daarmee neemt de kans op overstromingen in de IJssel af. De dijkverlegging zorgt tevens voor nieuwe woon- en recreatiemogelijkheden langs en op de nieuwe dijk.

Zwolle – De provincie Overijssel hoopt in 2010 met de dijkverlegging van de IJssel in Westenholte (gemeente Zwolle) te beginnen. Eerst moet de staatssecretaris Huizinga het planontwerp goedkeuren. Met de maatregelen wordt de waterstand van de IJssel bij hoogwater op deze locatie met 13 centimeter verlaagd. Bij Westenholte wordt de IJsseldijk 300 meter landinwaarts verplaatst. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een hoogwatergeul gegraven die aanhaakt op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. Daarmee neemt de kans op overstromingen in de IJssel af. De dijkverlegging zorgt tevens voor nieuwe woon- en recreatiemogelijkheden langs en op de nieuwe dijk.
Het planontwerp kwam tot stand in intensief overleg met bewoners van het gebied en andere belanghebbenden zoals het waterschap. De bedoeling is dat het project in 2015 is afgerond. De provincie heeft ruim 35 miljoen euro gereserveerd.

Reageer op dit artikel