nieuws

Meer maatsc happelijk vastgoed bij corporaties

bouwbreed Premium

Woningcorporaties investeren steeds meer in bedrijfsmatig onroerend goed (BOG) en maatschappelijk vastgoed. In 2007 hebben ze voor 678 miljoen euro geïnvesteerd.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van aeDex, de beheerder van de Nederlandse maatschappelijke vastgoedindex. Bijna de helft van alle netto-investeringen (investeringen minus desinvesteringen) van de corporaties werd besteed aan BOG en maatschappelijk vastgoed. In totaal hebben de corporaties 1,2 miljoen euro netto geïnvesteerd.
Het is de eerste keer dat de corporaties inzicht geven in investeringen in Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG) en maatschappelijk vastgoed. Voorgaande jaren werden er alleen over het totale vastgoedaanbod cijfers gegeven.
Maatschappelijk vastgoed bestaat uit verzorgings- en verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen, buurthuizen en wijkvoorzieningen. In totaal gaat het om 651 gebouwen en complexen, verspreid over heel Nederland.

Integrale aanpak

Het meeste geld van de corporaties zit van oudsher in woningen: 77,5 miljard euro, oftewel 92,5 procent. Dat betekent dat er 6,3 miljard in overig onroerend zit. En dat wordt steeds meer.
Door de integrale aanpak van buurten en wijken investeren corporaties steeds meer in bedrijfsonroerendgoed en maatschappelijk vastgoed, ziet Stichting Corporatie Vastgoedindex, die verantwoordelijk is voor de aeDex. De vergrote belangstelling ten spijt, de waarde van het maatschappelijk vastgoed steeg minder dan de waarde van woningen: 1,9 procent ten opzichte van 3,6 procent. Het rendement is daarentegen beter: 4,6 procent ten opzichte van 2,5 procent voor woningen. Woningen zijn beheersintensiever, dus duurder, verklaart de stichting.
Als het gaat om de totale vastgoedvoorraad, dus inclusief woningen, werd er in 2007 volgens aeDex fors in vernieuwing geïnvesteerd (aankoop, nieuwbouw en verbetering). Actieve corporaties zijn bijvoorbeeld SGBB, woningcorporatie Het Oosten en Welkom.
SGBB heeft 16,3 procent van haar totale vastgoedwaarde geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van haar vastgoedbestand. Ook gaat er geld terug naar de bewoners en gebruikers van het vastgoed.
Het maatschappelijk dividend (het rendement wat de corporaties maximaal hadden kunnen halen, wanneer het tegen marktprijzen woningen had verhuurd) bedroeg in 2007 824 miljoen euro. Dat geld is geïnvesteerd in de betaalbaarheid van de woningen en de leefbaarheid in de wijken.

Vergelijken

Bij de aeDex zijn ruim vijftig corporaties aangesloten. Tien corporaties zullen zich volgend jaar aansluiten. Doel van de vastgoedindex is om het vastgoedrendement van corporaties met elkaar en met de reguliere vastgoedmarkt te kunnen vergelijken.

Reageer op dit artikel