nieuws

Ketengerichtheid is mensenwerk

bouwbreed Premium

Het artikel ‘Ketenautomatisering trend op Bouw 0x26 ICT’, Cobouwvan 27 maart meldt dat de beurs ‘Bouw 0x26 ICT’ in het teken staat van ketengerichte aanpak. Want de vernieuwing is marginaal, de samenwerking gaat langzaam en tussen de bouwkolommen hapert de automatisering. Volgens mij zijn het niet de ict-systemen, die de ketengerichtheid maken, maar de cultuur van de bouw en de wij-ze waarop betrokken partijen ge-wend zijn zaken te doen. Het zijn dus de mensen, die met ict moeten omgaan. Zo zijn de web-based oplossingen ter ondersteuning van informatisering en communicatie van virtuele samenwerkingsverbanden aanwezig. Zij worden onvoldoende aangewend. Immers de transparantie is een beklemming voor verandering van cultuur. Het toepassen van een web-based oplossing om tot virtueel projectmanagement of supply chain management te komen betekent meer. Het vraagt om een inte-grale benadering van het delen van informatie. Het betekent het integraal, en met oog voor samen-loop, oplossen van de beklemmingen in de interfaces, die bestaan binnen het bouwproces. Denk bij een integrale benadering aan:

Het artikel ‘Ketenautomatisering trend op Bouw 0x26 ICT’, Cobouwvan 27 maart meldt dat de beurs ‘Bouw 0x26 ICT’ in het teken staat van ketengerichte aanpak. Want de vernieuwing is marginaal, de samenwerking gaat langzaam en tussen de bouwkolommen hapert de automatisering. Volgens mij zijn het niet de ict-systemen, die de ketengerichtheid maken, maar de cultuur van de bouw en de wij-ze waarop betrokken partijen ge-wend zijn zaken te doen. Het zijn dus de mensen, die met ict moeten omgaan. Zo zijn de web-based oplossingen ter ondersteuning van informatisering en communicatie van virtuele samenwerkingsverbanden aanwezig. Zij worden onvoldoende aangewend. Immers de transparantie is een beklemming voor verandering van cultuur. Het toepassen van een web-based oplossing om tot virtueel projectmanagement of supply chain management te komen betekent meer. Het vraagt om een inte-grale benadering van het delen van informatie. Het betekent het integraal, en met oog voor samen-loop, oplossen van de beklemmingen in de interfaces, die bestaan binnen het bouwproces. Denk bij een integrale benadering aan:
1. Interface klant/ontwerperWat zijn de specifieke klantenwensen? Wat is de besluitvorming bij de klant? Opteert de klant voor ongeëvenaarde installatietechniek? Normering en classificatie van materialisatie ontwerp? Kent de klant en de ontwerper de prijs verbonden met de techniek van het maken? Dit is bepalend voor het realiseren van oplossingen met betrekking tot wonen, wer-ken, verbinden, opslag en vrije tijd; 2. Interfaces klant/ontwerper. De invloed van steeds verdergaande regelgeving en het feit dat de natuurlijke bronnen worden be-heerst door mondiaal opererende bedrijven maakt de afstemming moeilijk. Concurrent-engineering biedt een oplossing aan applicateur, engineer en leverancier materiaal of geprefabriceerde pro-ducten; 3 Interface engeneer-overheid. De steeds verdergaande regelgeving legt beklemmingen op aan aansluitingen van details en afstemming in materialisatie. Voorts zijn er gescheiden trajecten met een eigen overlegstructuur. Een overheidstraject en een plan ontwikkeltraject en 4. Interface bouwplaats/asset manager. Het toepassen van bouwsystemen vormt een onverbrekelijk onderdeel in de keten. Het systeem en het maken zijn bepalend voor toekomstwaarde van het object en de economie van het bouwen. Voorbeelden in Europa hiervan zijn onder andere Panaloc, conceptueel bouwen en NCC industry. Het vergt nogal wat van de betrok-kenen in het bouwproces om vakkundig met ict om te gaan. Het is maar waar je voor kiest. Let wel: het gaat uiteindelijk om een betere marktwerking op de woning- , kantoren en inframarkt.

Reageer op dit artikel