nieuws

Inkoopstrategie RWS aangescherpt

bouwbreed Premium

De bouwsector wil dat Rijkswaterstaat opdrachten sneller gunt en de bouwer minimaal zes maanden voorbereidingstijd geeft.

Bouwend Nederland zoekt samen met Rijkswaterstaat naar aanscherping op deze punten in de nieuwe inkoopstrategie van de dienst. Opdrachtgever en opdrachtnemer kijken daarnaast hoe de transactiekosten omlaag kunnen en het midden en kleinbedrijf meer ruimte krijgt.
De grootste gww-opdrachtgever van Nederland bespreekt komende dinsdag de laatste conceptversie met een brede groep opdrachtnemers. Met de uitdrukkelijke mogelijkheid om nuttige op- en aanmerkingen te verwerken voordat Rijkswaterstaat het inkoopbeleid tot 2012 volgende maand officieel vaststelt.
De nieuwe koers zet in op duidelijkheid, meerjarige programmering, opschaling en functioneel specificeren. De dienst profileert zich daarbij als toonaangevend opdrachtgever en zet daarbij de deur voor midden- en kleinbedrijf wijd open. Mede daarom zijn de eisen aan bouwcombinaties per januari dit jaar verlaagd.
Tegelijk zet de opdrachtgever in op clusteren van opdrachten waardoor kleinere ondernemingen steeds lastiger in aanmerking komen voor werken. Een veelbesproken thema onder marktpartijen waarbij ook al diverse op- en aanmerkingen richting Rijkswaterstaat zijn gegaan.

Zorgen

Bouwend Nederland heeft de afgelopen maanden meermalen aangekaart dat de bouwbedrijven zich grote zorgen maken over de lange en dure selectieprocedures.
“Rijkswaterstaat zou veel sneller moeten aanbesteden en ook eerder tot gunning moeten overgaan. Momenteel is de transactie-inspanning voor marktpartijen veel te hoog en leggen procedures en uitwerkingen een te zwaar beslag op de aanbestedingscapaciteit van individuele bedrijven. Die inspanning is te beperken door eerder één partij te selecteren in plaats van voor te selecteren of te loten. Daarbij kunnen we veel van Engeland leren”, licht Niels van Amstel, senior beleidsmedewerker van Bouwend Nederland toe. Afgelopen maanden was hij intensief betrokken bij het uitwerken van de nieuwe koers.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer moet verder leren efficiënter om te gaan met overlegrondes. “Dialoogrondes hebben de neiging af te zakken naar detailniveau. Onze stelling is dat met 20 procent van de huidige inspanningen, zeker 80 procent zekerheid is te behalen. Voorbeelden in Engeland tonen aan dat het goed mogelijk is om één partij te selecteren op basis van een beperkter uitgewerkt verhaal.”
Late gunning is een andere ergernis onder opdrachtnemers. “Bouwers hebben minimaal zes maanden nodig om werken goed voor te bereiden. Zeker nu zo vaak sprake is van nachtwerk.” Meer tijd tussen gunning en de uitvoeringsdatum is dan ook een ander belangrijk punt dat aan de orde is gekomen. De bouw zou het liefst zien dat de snelwegen zo breed zijn dat een volledige rijbaan dicht kan, zodat overdag kan worden gewerkt.

Reageer op dit artikel