nieuws

Graafschade voorkomen met grondroerdersregeling

bouwbreed

Om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen, werkt de regering aan een streng wetsvoorstel over “Informatie-uitwisseling ondergrondse netten”, ofwel de grondroerdersregeling. Detectie van kabels en leidingen wordt daardoor nog belangrijker.

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen door graafwerk heeft bij alle betrokken partijen een hoge prioriteit. Het aantal initiatieven en instanties met als doel graafschade te voorkomen was nog niet eerder zo groot.
Het draagvlak om daadwerkelijk de problemen aan te pakken van maatschappelijke en economische schade door uitval van energie, water of telecommunicatie strekt zich inmiddels uit van de minister van Economische Zaken tot aan de individuele machinist op de graafmachine. De graafwereld heeft zich massaal achter de vrijwillige Graafcode geschaard. De eerste effecten van de in 2005 gestarte campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’ worden zichtbaar: netbeheerders als Gasunie, Nuon en KPN zien het aantal schadegevallen, een paar jaar geleden nog 40.000 maal per jaar, voor het eerst dalen. Het Kadaster gaat de toekomstige wet uitvoeren en ook het Kabels- en Leidingeninformatiecentrum KLiC gaat daarbij een rol spelen. In het wetsvoorstel staat, dat de KLiC-melding verplicht moet worden bij alle mechanische grondwerken. Bij de invoering van de Grondroerdersregeling zal KLiC overgaan naar het Kadaster.
Richtte de campagne zich in eerste instantie op het gedrag van de graver, oftewel de ‘grondroerder’, intussen is duidelijk dat schadepreventie begint bij de instantie die de opdracht voor graafwerkzaamheden verleent. Daarom pleit het vorig jaar opgerichte Kabels- en Leidingenoverleg (KLO) voor meer regie door gemeenten, grotere betrokkenheid van beheerders en het opnemen van protocollen in de bestekvoorwaarden. Dat laatste heeft intussen vorm gekregen in de CROW-richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’.
Intussen zitten fabrikanten van technische meetapparatuur ook niet stil. SebaKMT-NL, het van oorsprong Amerikaanse bedrijf op het gebied van ontwikkeling en fabricage van technische meetapparatuur voor kabel-diagnostiek en een van de deelnemers aan de Graafcode, presenteert tijdens de TKD een drietal nieuwe en vernieuwde apparaten.

Easyloc

De Easyloc kabelzoekers kan de diepte bepalen met en zonder zender. Er volgt een waarschuwingssignaal voor ondiep begraven kabels tijdens een dieptemeting. Verder heeft het toestel een automatische gevoeligheidsregeling.
Wanneer de krachtige zender wordt gebruikt, kunnen de kortste leidingen worden opgespoord. Met de speciale telefoon-, stroom- of CAI-aansluiting kan het krachtige zendersignaal van de Easyloc gericht op een bepaald netwerk worden gezet. Dit is dan ook buitenshuis terug te vinden.

vLocPro

SebaKMT-NL demonstreert ook het nieuwe systeem om kabels en leidingen op te sporen, dat vLocPro is genoemd. Het is een volgens de fabrikant compleet en uitgebreid systeem voor het opzoeken, diepte bepalen, volgen, selecteren en identificeren van kabels en leidingen. Het lichtgewicht systeem werkt op batterijen en oplaadbare accu’s. Met een meting van de signaalsterkte kan de juiste kabel of leiding worden geselecteerd. Op een kleurendisplay wordt dat zichtbaar. Schade aan de kabelmantel of leidingisolatie kan snel en nauwkeurig worden gedetecteerd.

Vivax-camera

Het nieuwe camerasysteem van Vivax detecteert en inspecteert ondergrondse buizen en leidingen, zoals riool- en regenwaterbuizen, overstorten en afvoerbuizen. Zowel de plaats als de diepte kan worden bepaald.
Het systeem heeft ingebouwde accu’s en werkt op 12 V en 240 V. Op een kleurendisplay worden de opgenomen beelden opgeslagen en deze kunnen met Mpeg4 of een pc worden weergegeven. De spatwaterdichte kast is van rvs.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels