nieuws

Dure aannemers nekken renovatie van IJtunnel

bouwbreed Premium

De renovatie van de IJtunnel is verder uitgesteld. Deze keer is de reden dat de gemeente geen aannemer kan vinden.

Geen enkel bedrijf blijkt te willen inschrijven voor het werk binnen het door de gemeente vastgestelde budget. Wanneer de renovatie nu kan plaatsvinden, is volgens verkeerswethouder Tjeerd Herrema onduidelijk. Oorspronkelijk was de bedoeling dat het werk medio 2007 zou worden uitgevoerd. Maar in februari vorig jaar moest de gemeente melden dat het zeker twee jaar later zou worden. De reden: er zou aanvullend technisch onderzoek nodig zijn.
Vooruitlopend op de grote beurt die nu verder uit het zicht raakt, zullen deze zomer al wel dringende onderhoudswerken worden uitgevoerd. De renovatie is nodig omdat de tunnel moet worden aangepast aan hogere veiligheidseisen. Sinds 2006 gelden er strengere regels voor lange verkeerstunnels. Wie een tunnel vanaf 265 meter wil aanpassen, moet daarvoor ook een veiligheidsplan opstellen. De IJtunnel is 1685 meter lang.
De brandveiligheid ervan wordt verbeterd door het aanbrengen van brandwerende voorzieningen. Zo komen er extra brandwerende lagen in de plafonds. Daarbij moet ook asbest worden verwijderd uit de ventilatieopeningen van de afzuigkanalen. De wandplaten worden eveneens onderhanden genomen. Een groot deel moet worden vervangen. De bedoeling was dat tijdens de zomerse renovatie de tunnel een aantal weken geheel zou worden afgesloten.

Onderzoek

De ANWB hield in 2003 samen met vergelijkbare organisaties in andere Europese landen een tunnelonderzoek en daaruit kwam de IJtunnel als slecht naar voren. De verbinding is gebouwd in 1968 volgens de toen geldende inzichten. Behalve strengere eisen op het gebied van (brand)veiligheid speelt ook slijtage het kunstwerk parten. Zo zijn de wandplaten in de tunnelbuizen over hun technische levensduur. Wethouder Herrema heeft nader onderzoek aangekondigd naar de consequenties van de mislukte aanbesteding voor de uitvoering van het werk. Van de bevindingen krijgen de gemeenteraadsleden schriftelijk verslag, zo heeft hij beloofd.

Reageer op dit artikel