nieuws

De huizenmarkt

bouwbreed

Eerst was het alleen een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Later werd het de kredietcrisis en de invloed daarvan reikte verder dan alleen Amerika. Als er ergens sprake is van globalisering, dan wel in de financiële wereld. Europese banken blijken Amerikaanse hypothecaire leningen te hebben gefinancierd via herverpakte pakketten leningen. Met enige regelmaat lezen we nog steeds berichten over het verder inzakken van de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Verder wordt het nieuws beheerst door de vraag of de kredietcrisis nu wel of niet over haar hoogtepunt heen is. Niemand lijkt het te weten. De vraag is, of dat erg is. Nemen mensen een andere beslissing als ze zouden weten, dat de kredietcrisis voorbij is? Kopen ze dan eerder een woning of juist niet? Meer te koop staande woningen leiden tot een langere periode voor de woning verkocht is. Deze langere termijn alleen al zal het aantal te koop staande woningen vergroten. Eigenlijk dus een dubbeleffect.

Eerst was het alleen een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Later werd het de kredietcrisis en de invloed daarvan reikte verder dan alleen Amerika. Als er ergens sprake is van globalisering, dan wel in de financiële wereld. Europese banken blijken Amerikaanse hypothecaire leningen te hebben gefinancierd via herverpakte pakketten leningen. Met enige regelmaat lezen we nog steeds berichten over het verder inzakken van de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Verder wordt het nieuws beheerst door de vraag of de kredietcrisis nu wel of niet over haar hoogtepunt heen is. Niemand lijkt het te weten. De vraag is, of dat erg is. Nemen mensen een andere beslissing als ze zouden weten, dat de kredietcrisis voorbij is? Kopen ze dan eerder een woning of juist niet? Meer te koop staande woningen leiden tot een langere periode voor de woning verkocht is. Deze langere termijn alleen al zal het aantal te koop staande woningen vergroten. Eigenlijk dus een dubbeleffect.
Meestal is oprekking van de tijd dat een woning te koop wordt aangeboden de voorbode van een afkoeling op de huizenmarkt en daarmee van een mogelijke prijscorrectie. De stelligheid waarmee het bestaan van een luchtbel in de Nederlandse huizenprijzen, die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) meent te zien, door het Centraal Plan Bureau (CPB), de makelaars via de NVM en ook de Rabobank werd ontkend, heeft me verbaasd. De huizenprijs wordt bepaald door verschillende factoren die in een actuele marktsituatie bestaan. Rentestand, economische groei, inkomensverwachtingen en de condities voor leningen zijn daarbij van groot belang. Het IMF noemt dit fundamentele factoren. Wijziging hierin zou de luchtbel zichtbaar maken. Zelf vind ik die luchtbel een wat vreemd begrip, want de actuele fundamentele factoren hebben nu juist het huidige prijspeil tot gevolg gehad. De suggestie is dat er een soort ‘echte’ prijs bestaat, los van actuele omstandigheden. Dat lijkt me niet juist.
Hogere rente, meer werkloosheid en het verdwijnen van de economische groei zullen niet zonder gevolgen blijven voor de huizenmarkt. Daarvan geeft het verleden voldoende voorbeelden. Het trekken van deze conclusie heeft niets te maken met stemmingmakerij. Dat is eerder het geval als minister-president Balkenende en zijn minister van Financiën Bos tegen het IMF van leer trekken, omdat dit fonds een researchrapport over huizenprijzen heeft gepubliceerd. En als ze dan toch wijzen op specifieke elementen die de Nederlandse huizenmarkt (mede) bepalen, hadden ze kunnen wijzen op het gelijk optrekken van gemeenten, ontwikkelaars en bouwers bij het zorgvuldig doseren van het aantal woningen dat jaarlijks wordt bijgebouwd en op de markt wordt gebracht. Dat gebeurt in een tempo waarmee de huizenprijzen niet negatief worden beïnvloed. En wie huizenprijzen zegt, zegt natuurlijk ook grondprijzen.
De toekomst zal uitwijzen wanneer en in welke mate de huizenprijzen in Nederland onder druk komen te staan. De fundamentele factoren zijn bekend. Alleen het tijdstip en de aard van de veranderingen niet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels