nieuws

Criminaliteit op bouwplaatsen loopt licht terug

bouwbreed

Het aantal bouwbedrijven dat wordt getroffen door inbrekers, dieven en andere criminelen daalt, zij het minimaal. Dat blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven.

Meer dan een kwart (27 procent) van alle bouwers werd vorig jaar slachtoffer van het boevengilde. Drie jaar geleden was dat nog 30 procent, waarmee de daling is uitgekomen op 10 procent.
De totale schade als gevolg van criminaliteit is gelijkgebleven en wordt geraamd op 114 miljoen euro per jaar. De onderzoekers benadrukken echter dat de werkelijke kosten hoger liggen. Om inbrekers en dieven buiten de deur te houden, gaven aannemers immers ook nog eens 58 miljoen euro uit aan alarmsys­temen, hekwerken, sloten en verlichting.
De bouwsector heeft vooral last van inbraken. Ruim 12 procent van de bedrijven werd in 2007 één of meerdere keren de dupe van inbrekers. De schadepost die dat met zich meebracht, bedroeg 54 miljoen euro. Het aantal inbraken nam de afgelopen jaren niet of nauwelijks af.
Wel kregen bouwers veel minder te maken met vernielingen. Nog geen 10 procent werd geconfronteerd met deze vorm van criminaliteit. Ten opzichte van drie jaar geleden komt dat neer op een daling van 17 procent.
Diefstal trof ruim 11 procent van de bouwonderneming. Daarbij ging het vooral om diefstal uit gebouwen en transportmiddelen. Ongeveer 2 procent zag een voertuig van de bouwplaats verdwijnen. Diefstal kostte de aannemerij dik 40 miljoen euro.
Gewelddelicten komen in de bouw amper voor: maar 1,8 procent van de ondernemingen kreeg met geweld te maken.

Risico

Uit het onderzoek, dat TNS Nipo uitvoerde in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, blijkt dat bedrijven in de Randstad en het zuiden van het land een groter risico lopen slachtoffer te worden van criminaliteit dan bedrijven die elders zijn gevestigd.
Over het algemeen geldt ook dat grond-, water- en wegenbouwers iets vaker gedupeerd worden dan woningbouwers en installatiebedrijven.

Reageer op dit artikel