nieuws

Corus: Geen verband tussen productieproces en kanker

bouwbreed

IJmuiden – Corus spreekt nadrukkelijk tegen dat er een verband bestaat tussen het productieproces van het staalconcern en kanker bij inwoners van omliggende gemeenten.

Het bedrijf reageert daarmee op een uitzending van Zembla zondag. Het tv-programma berichtte daarin dat kinderen uit Katwijk aan Zee en Beverwijk vijf tot veertien keer zoveel kankerverwekkend chroom in hun lichaam hebben dan gemiddeld.
Zembla baseert zich onder meer op een onderzoek naar haarmonsters dat de Stichting Natuur en Milieu onlangs heeft laten uitvoeren door de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Volgens Corus staat in dat onderzoeksrapport juist dat er ‘vrijwel zeker geen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico’. “Dit vermeldt Zembla echter niet in de uitzending”, aldus het concern.
Corus wijst ook op onderzoek van de GGD Kennemerland. Daaruit zou blijken dat het aantal gevallen van kanker in de regio op “landelijk niveau” ligt.
Wel komt in Beverwijk bij vrouwen meer longkanker voor dan gemiddeld. Volgens de GGD is het echter “onwaarschijnlijk dat dit verklaard kan worden door de mogelijke aanwezigheid van luchtverontreiniging in de nabijheid van het Corus-terrein”. De gezondheidsdienst zoekt de verklaring eerder in het rookgedrag van inwoners in het verleden.
Periodiek medisch onderzoek door ArboNed onder Corus-medewerkers heeft ook al geen verband tussen de fabriek en kanker aangetoond, aldus de voormalige Hoogovens. Corus benadrukt verder dat het zich houdt aan de milieuvergunning. Alle stoffen die bij de productieprocessen vrijkomen worden gerapporteerd aan de provincie.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de provincie Noord-Holland kunnen zich eveneens niet vinden in het beeld dat Zembla heeft geschetst in haar uitzending.
Volgens de overheden wordt de indruk gewekt dat de verschillende overheden onverschillig, niet transparant en ondemocratisch hebben gehandeld rond het verlenen van de milieuvergunning. “Deze suggestie is feitelijk onjuist”, laten zij weten. “De vergunningverlening is in alle openheid tot stand gekomen. Op vele momenten is in de periode 2005-2007 overleg gevoerd met bewoners en belangengroepen. Elk besluit van gemeentebesturen en provincie is voorgelegd aan de gemeenteraden of provinciale staten. De verschillende momenten en besluiten worden in een overzicht op de diverse websites benoemd en toegelicht.”
Volgens de drie gemeenten en de provincie wordt in de uitzending gesteld dat de nieuwe milieuvergunning die Corus heeft gekregen, niet voldoet aan de Europese normen. Ook dat, zo zeggen zij, is feitelijk onjuist.
De betrokken overheden willen nog niet ingaan op het proces van vergunningverlening omdat er een bezwaarprocedure bij de Raad van State tegen de vergunningverlening door de provincie loopt.
Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks wil vandaag van minister Jacqueline Cramer (milieu) weten waarom de VROM-inspectie niet heeft ingegrepen bij Corus. Hij eist dat Cramer een einde maakt aan de “onaanvaardbare situatie”.

Reageer op dit artikel