nieuws

Centrales overwegen prijs betonmortel te verhogen

bouwbreed

Afnemers van betonmortel moeten er rekening mee houden dat zij op zeer korte termijn meer voor het product kwijt zijn. Hoewel hun contracten daartoe geen ruimte bieden, hebben veel betonmortelcentrales toch besloten een tussentijdse prijsverhoging door te voeren.

Hoe groot de prijsverhoging uitvalt, is niet zeker. Naar verwachting gaat die in de richting van 4 tot 6 euro per kubieke meter. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zand- en grindhandel hebben de betonmortelcentrales geen bepalingen in hun leveringsvoorwaarden opgenomen die het mogelijk maakt om de hogere brandstofprijzen door te berekenen. “Een erfenis uit het verleden. Maar met de torenhoge dieselprijzen staan onze leden nu met de rug tegen de muur. En de zand- en grindhandel rekent een hogere brandstofprijs door aan de centrales” zegt Ton van Beek, directeur van brancheorganisatie VOBN. “De centrales werken al met minimale marges. Het is voor hun niet langer verantwoord om prijsverhogingen achterwege te laten. Onze leden zijn al gedupeerd door het stopzetten van de accijnsvoordeel op rode diesel dat per 1 juni in werking treedt. De almaar stijgende dieselprijs pakt nog veel rampzaliger uit.”
Brancheorganisatie VOBN mag haar leden niet adviseren om de hogere brandstofprijzen door te berekenen maar steunt de acties van de leden wel.

Reageer op dit artikel