nieuws

Brandveiligheid gevangenissen nog niet op orde

bouwbreed

De brandveiligheid in justitiële inrichtingen is verbeterd, maar nog onvoldoende. Bij drie van de 25 onderzochte gebouwen zijn ernstige bouwkundige gebreken aangetroffen. Tegen de brandgevaarlijke situaties in die gebouwen zijn direct maatregelen genomen.

Dat hebben staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Vogelaar (Wonen) aan de Tweede Kamer gemeld. De bewindslieden baseren zich op onderzoek van de vier rijksinspecties die naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol in 2005 de brandveiligheid in 25 justitiële inrichtingen onderzochten. De inspecties keken onder meer naar de bouwkundige veiligheid en brandveilig gebruik.
Geen van de instellingen voldeed aan alle gestelde eisen, concludeerden de inspecteurs. Bij een aantal inrichtingen was direct ingrijpen nodig. Zo vertoonde de verplichte compartimentering van unitbouw bij de gevangenis in Veenhuizen zoveel gebreken dat dit deel direct werd gesloten.
Albayrak en Vogelaar wijzen er in hun brief aan de Kamer op dat het onderzoek plaatsvond in een periode dat het invoeren van maatregelen nog in volle gang was. De inspecties hebben er vertrouwen in dat door alle aangekondigde acties het veiligheidsniveau op termijn op papier voldoende is. Volgens de bewindslieden is het nu vooral zaak dat willen dat er meer aandacht komt voor het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers.
De inspecteurs deden onderzoek naar de brandveiligheid in achttien gevangenissen, vijf opvangcentra voor asielzoekers en twee inrichtingen van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Volgens de bewindslieden zijn de inrichtingen behoorlijk op streek met de benodige extra veiligheidsmaatregelen. Zo zijn er inmiddels 15.000 extra rook en brandmelders geplaatst.
Tot 2011 is de Rijksgebouwendienst bezig met het doorvoeren van de benodigde bouwkundige aanpassingen in de inrichtingen, stellen de bewindslieden.

Reageer op dit artikel