nieuws

Bond wint zaakprestatietoeslag

bouwbreed

Uitkeringsinstantie UWV kan bij het vaststellen van de hoogte van een werkloosheidsuitkering niet zomaar de prestatietoeslag van bouwvakkers buiten beschouwing laten.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak die FNV Bouw had aangespannen namens een metselaar.
De bouwvakker belandde begin 2006 in de ww nadat zijn werkgever failliet was verklaard. Het UWV nam het loon van de man over, maar liet diens prestatietoeslag van ruim 20 procent buiten beschouwing. Het UWV zag geen reden de toeslag mee te nemen, omdat die alleen werd uitgekeerd bij goed functioneren van de metselaar.
FNV Bouw stapte daarop naar de rechter. De bonus was volgens de bond contractueel vastgelegd en werd ook altijd uitbetaald. Pas toen het bedrijf in 2004 in financiële nood raakte, besloot het de hoogte van de prestatietoeslag te laten afhangen van de prestaties van de metselaar. De werknemer maakte daar overigens bezwaar tegen, maar tot een rechtsgang kwam het door het faillissement van zijn baas nimmer.
De rechtbank van Breda oordeelde in 2007 in het voordeel van het UWV. Recentelijk vernietigde de Centrale Raad van Beroep echter dat vonnis.
De hoogste bestuursrechter in geschillen over sociale zekerheid wijst er op dat volgens de arbeidsovereenkomst het bouwbedrijf verplicht was de prestatietoeslag uit te keren. Bovendien plaatste de curator van de failliete bouwer de totale loonvordering op de lijst van voorlopig erkende voorkeursvorderingen. Volgens de Raad had het UWV dat niet zomaar mogen negeren.

Erkent

John Kerstens van FNV Bouw is tevreden met het vonnis. “Prestatietoeslag maakt in de bouw vaak een belangrijk deel uit van het inkomen. Dat erkent nu ook de Centrale Raad van Beroep. Daarom is deze uitspraak belangrijk.”
Volgens hem zal het UWV zich opnieuw over de ww-uitkering van de metselaar moet buigen. Daarbij zal de uitkeringsinstantie de overwegingen van de Centrale Raad van Beroep nadrukkelijk in acht moeten nemen. Ook zal het UWV een standpunt moeten bepalen over een mogelijke schadevergoeding voor de bouwvakker.
Die liep alleen al over de laatste weken voor het faillissement en de daarop volgende opzegtermijn zo’n 1200 euro mis.

Reageer op dit artikel