nieuws

Bescherm straatmakers met goede machines

bouwbreed

De komende zes maanden zal de arbeidsinspectie gaan controleren bij straatmakers. Volgens de inspectiedienst begint het ongezond werken al op de scholen. Hier is onvoldoende aandacht voor het machinaal straten. Cees van Vliet ziet het belang in van het werken met machines, maar er zitten nog wel haken en ogen aan.

De arbeidsinspectie controleert op vijfhonderd locaties of straatmakers op een gezonde manier hun werk doen. Bij eerdere inspecties in 2006 bleek onder meer de lichamelijke belasting een heikel punt. Het dagelijks tillen van stenen en de slechte werkhouding leidt bij straatmakers tot klachten aan rug, knieën en schouders.
Een goed middel tegen de lichamelijk overbelasting is het werken met machines. Desondanks wordt er nog te weinig machinaal bestraat, stelt de arbeidsinspectie. Met de branche is een ondergrens voor het machinaal werken afgesproken, maar deze norm wordt in de praktijk niet altijd nageleefd. Naast de bedrijven krijgen ook de samenwerkingsverbanden er van langs. De opleiding tot straatmaker is verouderd, vindt de inspectiedienst. Op school leren de aankomend straatmakers niet om met behulp van machines straten aan te leggen. Veel bedrijven zouden daardoor niet op het machinaal werken overgaan.

Kennisniveau

Laat ik met het laatste beginnen; deze redenatie klinkt mij wat vreemd in de oren. Aan de constatering dat de straatmaker het werk nog te vaak met de hand uitvoert, wil ik niets afdoen. Maar dat bedrijven niet machinaal straten omdat de jonge straatmakers onvoldoende op de hoogte zijn van de werking van machines, lijkt me wat kort door de bocht. Zet een jonge straatmaker naast een ervaren man en hij heeft het zo onder de knie. Het kennisniveau van nieuwe mensen in het bedrijf mag nooit een bepalende factor worden voor het gezond en veilig werken.
De werkelijke reden dat nog niet op grote schaal machinaal wordt gewerkt, is dat het voor de bedrijven en scholen niet gemakkelijk is om goed materieel in te kopen. Fabrikanten sleutelen al jaren aan hun machines, die steeds een beetje duurzamer en sneller worden. Niet alle zijn echter even gebruikersvriendelijk, sommige machines veroorzaken zelfs andere nadelige effecten voor de gezondheid. De straatmakers hebben bijvoorbeeld nog veel zwaar werk aan het invoeren van de stenen en het restwerk.

Omstandigheden

Ook vormen de omstandigheden een belangrijke factor. Vaak is het werk door de beperkte ruimte ongeschikt om machines in te zetten. Veel werk vindt plaats in de binnensteden waar ook rekening moet worden gehouden met het verkeer. Bij grote oppervlakten echter zouden de bedrijven conform de afgesproken norm zoveel mogelijk machines moeten inzetten. Om te voorkomen dat werknemers alsnog te zwaar worden belast, zouden de taken zoveel mogelijk kunnen worden afgewisseld. Het plaatsen van de zware elementen zoals trottoirbanden zou hoe dan ook met een machine moeten gebeuren.
De snelheid waarmee veranderingsprocessen in de bestratingsbranche plaatsvinden, is van een aantal factoren afhankelijk. Enerzijds moeten fabrikanten zorgen dat machines niet alleen technisch goed werken, maar het werk daadwerkelijk lichter maken. Anderzijds moeten bedrijven en opleidingen de bereidheid hebben te investeren in goed materieel. Alle partijen hebben grote verantwoordelijkheid in het beschermen van de straatmakers. Het is goed dat de arbeidsinspectie probeert de gang in dit proces te houden. Verandering is nodig. Het is immers de werknemer die de dupe is als bedrijven vasthouden aan het traditionele handwerk, daar waar de inzet van machines mogelijk is.

Reageer op dit artikel