nieuws

Bedrijfstakpensioenfonds geslaagd voor de toets

bouwbreed

Alle verplichte bedrijftakpensioenfondsen zijn geslaagd voor hun performancetoets 2007. Dit laat de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen weten.

Alle verplichte bedrijftakpensioenfondsen zijn geslaagd voor hun performancetoets 2007. Dit laat de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen weten.
Deze toets vormt een maatstaf hoe de beleggingsresultaten van een fonds gewaardeerd moeten worden ten opzichte van een door het fonds zelf gekozen benchmark. Die benchmark bestaat uit een normportefeuille die een pensioenbestuur zelf kan samenstellen. De gemiddelde resultaten van de afgelopen vier jaar van die portefeuille worden gelegd naast de werkelijke beleggingsresultaten in het te toetsen jaar zelf.
Van de in de bouw opererende pensioenfondsen blijkt nu Bpf Baksteenindustrie, Bpf Bouw, Bpf Bitumineus Dakbedekkingsbedrijf en Bpf Houthandel het iets beter gedaan te hebben dan de normportefeuille. Andere fondsen, waaronder dat voor de schilders en de waterbouwers presteerden iets onder de norm, maar zaten nog wel boven de grens waaronder werkgevers het recht hebben een fonds vaarwel te zeggen.

Reageer op dit artikel