nieuws

Algencentrales rond vliegvelden

bouwbreed Premium

Met algenkwekerijen in open bassins kan de CO2-uitstoot van luchthavengebouwen worden vastgelegd en omgezet in energie. Ze toveren de industriële omgeving ook nog eens om in een oer-Hollands veenweidelandschap.

Als dit idee grootschalig wordt opgepakt, zou CO2zomaar ineens een schaars goed kunnen worden, meldt de prof.ir. Peter Luscuere van Haskoning. Hij lanceerde zijn idee op het symposium Rotterdam Klimaatbewust. Luscuere wil de algenreactoren samen met Maris Projects zoals dit Nederlandse bedrijf die levert in het Zuidoost-Azië, aanpassen aan de Nederlandse omstandigheden.
Veel meer dan zonlicht en CO2is niet nodig om algen te laten groeien. Ze leveren waterstof, zuurstof en biomassa die in energie kan worden omgezet. Vaak gebeurt het in gesloten reactoren, maar het kan ook heel goed in open bassins. Met kleine windmolentjes zouden water en algen door de bassins kunnen worden geloodst, simpele systemen waarmee Nederlanders met hun polders al eeuwenlang ervaring hebben.
Rond startbanen van vliegvelden ligt noodzakelijkerwijs veel ruimte braak die daarvoor volgens Luscuere heel goed zou kunnen worden gebruikt. De concentratie CO2 in de omgevingslucht is weliswaar te laag, maar de schoorsteen van omringende gebouwen kan gemakkelijk als voeding van de bassins dienen. Het levert een beeld op van een luchthaven in een klassiek Hollands veenweidelandschap.

Kerosine

Algen zijn plotseling hot, realiseert Luscuere zich. Afgelopen weekeinde maakte KLM bekend nieuwe bio-kerosine op basis van algen te willen ontwikkelen.
Om het wilde plan verder vorm te geven is Haskoning een samenwerking aangegaan met Maris. Luscuere heeft ook contacten aangeknoopt met Michael Braungart, een van de grondleggers van de cradle-to-cradle filosofie (C2C). Op energiegebied is dat gedachtegoed volgens Luscuere aanzienlijk te verbeteren. Bij ontwikkeling van industriële producten werkt C2C heel goed en worden opzienbarende resultaten geboekt, maar in de bouw komt het nog niet veel verder dan gras op het dak en grote ramen in de gevel. Zijn leerstoel Installatietechniek aan de TU Delft wil Luscuere deels gebruiken om dat aspect uit te diepen. Braungart krijgt op voorspraak van Haskoning en een aantal andere partijen uit de bouw hoogstwaarschijnlijk een leerstoel aan de Erasmus Universiteit.
Algencentrales vormen maar één aspect van het onderzoeksprogramma van Braungart en Luscuere. Ze gaan ook andere efficiënte energiebronnen ontwikkelen voor de gebouwde omgeving, die immers verantwoordelijk is voor 45 procent van het totale energiegebruik.

Slimmer

Luscuere: “Een gasketel, hoe hoog het rendement ook is, verspilt nog altijd meer dan de helft van de energie-inhoud van het gas. En als gevolg van de tweede hoofdwet van de thermodynamica wordt dat nooit méér. We moeten dus naar slimmere vormen van energievoorziening toe. Want thermodynamisch gezien is Gasunie een criminele organisatie.”

Reageer op dit artikel