nieuws

Afzet metselbakst enen blijft achter

bouwbreed

De stevige groei van de bouwproductie heeft zich vorig jaar niet vertaald in een sterke toename van de afzet van metselbakstenen. Dat blijkt uit cijfers van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB).

De afzet van metselstenen nam vorig jaar met 1 procent toe tot 1.155 miljoen stuks waalformaat. In dezelfde periode nam de nieuwbouwproductie echter met 11 procent toe.
Het KNB zoekt de verklaring voor achterblijvende groei in het toenemend aantal appartementen dat wordt gebouwd. In dergelijke woningen worden bouwmaterialen sneller gecombineerd en ligt het aantal bakstenen per wooneenheid fors lager dan bij eengezinswoningen.
De baksteenindustrie had zelf gerekend op een afzet van 1200 miljoen metselstenen, een aantal dat sinds 2000 niet meer is gehaald. Dit jaar wordt een lichte stijging van de afzet tot 1.177 miljoen verwacht.
De afzet van het aantal straatbakstenen kwam vorig jaar uit op 330 miljoen waalformaat, evenveel als het jaar ervoor. De stabilisatie is mogelijk het gevolg van nieuwe regels rond machinaal bestraten, aldus het KNB.

Tevreden

De branchevereniging stelt tevreden vast dat de Nederlandse baksteen in het buitenland steeds meer wordt gewaardeerd. De uitvoer nam met 6 procent toe tot 255 miljoen bakstenen waalformaat. Aan Duitsland werden minder bakstenen verkocht. Dat verlies werd echter goed gemaakt door een gestegen export naar België.
In de Nederlandse baksteenindustrie waren vorig jaar 1.513 werknemers actief. Zij zorgden voor 370 miljoen euro aan omzet. De sector gaat ervan uit dat de prijs van bakstenen, onder invloed van de gestegen energiekosten, zal gaan stijgen.
Afgelopen jaar konden kostenstijgingen nog maar beperkt worden doorberekend. “Verwacht mag worden dat dit in 2008 zal veranderen”, aldus KNB-voorzitter Piet Wijman.
Zorgen heeft de baksteenindustrie over de toenemende regeldruk bij de winning van klei. “De beleidscumulatie in het uiterwaardengebied – van oudsher de plek voor kleiwinning – is inmiddels tot grote hoogte gestegen. Dat leidt tot een forse administratieve belasting bij onze leden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels