nieuws

Zand in zee voor natuurlijke groei kust

bouwbreed

Voor de kust van Zuid-Holland wordt vanaf 2010 een grote hoeveelheid zand gestort. Dit moet leiden tot een nieuw natuurlijk kustgebied.

Staatssecretaris Huizinga (water) en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis tekenen vandaag een ambitieovereenkomst met als doel voor het eind van het jaar de laatste puntjes op de i te hebben. De uitvoering van het werk start, is de bedoeling, in 2010.
Voor dit project ‘Zandmotor’ tekenen ook de gemeenten Den Haag en Westland, het hoogheemraadschap van Delfland en de Milieufederatie Zuid-Holland. De partijen verbinden zich aan de afspraak samen zorgen dat eind dit jaar een uitgewerkt plan beschikbaar komt. Dwarshuis rekent door de samenwerking in een platform met een breed draagvlak – ook de Milieufederatie doet zoals gezegd mee, op een vlotte procedure.

Zekerheid

“Ik hoop dat uit het nog te houden onderzoek blijkt dat het allemaal kan zoals is onderzocht in de studies van de afgelopen drie jaar”, verklaart ze. Den Haag verlangt nog wat meer zekerheid over de blijvende bereikbaarheid van Scheveningen en wil Rotterdam er volledig van overtuigd zijn dat de scheepvaarttoegang tot de nieuwe waterweg geen gevaar loopt.
Zandmotor is een project dat wordt ondersteund door het Innovatieplatform. Reden is dat het gaat om een innovatieve vorm van kustontwikkeling die op dit schaalniveau nog niet eerder is toegepast. Het gestorte zand moet zich door wind, golven en stroming op een natuurlijke manier verspreiden voor de kust. Het meest waarschijnlijk lijkt dat voor deze beoogde nieuwe vorm van landaanwinning gekozen wordt voor de kust bij Ter Heijde. De geschatte kosten van het project liggen tussen de 50 en 60 miljoen euro. Opzet is een geleidelijke aangroei van het landoppervlak 75 hectare. Dat wordt een kustgebied met een gevarieerd karakter; niet te vergelijken met opgespoten land, weet de provinciebestuurder.

Mooier

“De natuur doet dat veel mooier en met veel meer nuance dan dat mensenhanden kunnen doen.” Met Zandmotor wordt kustbescherming gecombineerd met de ontwikkeling van ruimte voor natuur en recreatie. Hieraan is, onderstreept ze, in de Zuidvleugel van de Randstad een groot tekort. “Dat is nadelig voor de kwaliteit van het leven in dit deel van de Randstad en het is ook zeer slecht voor het vestigingsklimaat.”
De beoogde 75 hectare is wat haar betreft het begin. “Dit is natuurlijk een voorproefje van meer. Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van landaanwinning. Als deze pilot slaagt, voegen we hieraan een nieuwe, hele bijzondere vorm toe.”

Reageer op dit artikel