nieuws

Waterschap beproeft systemen waterzuivering en -berging

bouwbreed

Voor opvang en zuivering van regenwater heeft Waterschap Reest en Wieden op zijn eigen parkeerterrein proefvakken met innovatieve technieken op het gebied van stedelijk waterbeheer aangelegd.

Voor waterberging zijn twee systemen toegepast. Acquaflow, met waterdoorlatende verharding en een open funderingsstructuur daaronder, en Water­shell met een ondergrondse infiltratie/bufferopslag. Bij beide wordt het water tijdelijk onder de parkeerplaats – met vier proefvakken – geborgen en nadien vertraagd afgevoerd naar de vijver. De leveranciers van deze systemen zijn Acquaflow en Waterblock.
In twee andere proefvakken is een lokale zuivering gerealiseerd. Bij het eerste systeem, een ecofilter in een safekolk, stroomt het water via een filter in de straatkolk. Het filter zuivert het water op metalen en andere gevaarlijke verontreinigingen. Bij het andere systeem is sprake van afstroming van het water naar de ReinAqua infiltratiegoot, waar een substraat met zuiverende werking het water schoont van metalen en andere gevaarlijke verontreinigingen. Ook in deze systemen vloeit het water na zuivering naar de vijver. De systemen zijn van Morselt en Wavin en Beuker Kunststoffen.
“Op borden geven we uitleg hoe het regenwater wordt geborgen of gezuiverd”, licht Marthijn Manenschijn, medewerker Stedelijk Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening toe. “Wij hopen dat opdrachtgevers en uitvoerders van stedelijke projecten de alternatieven komen bekijken en gebruiken in hun plannen. Omdat de demonstratievakken direct naast elkaar liggen, kunnen zij in een soort proeftuin de praktijkwerking van de systemen met elkaar vergelijken. In dat opzicht is het uniek. De systemen zijn wel al toegepast, maar nergens zo naast elkaar”, zegt Manenschijn.

Waterschappen

Het is voor waterschappen steeds belangrijker dat regenwater zo zuiver mogelijk in de grond infiltreert of rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd. Ook het reguleren van de hoeveelheden regenwater in stedelijke gebieden neemt aan belang toe.
Bij hevige regenval voeren gemeenten het regenwater versneld af via het rioolsysteem. Het water vormt een extra belasting op het watersysteem en de kans op extra vervuiling is groter. Een probleem waarmee vervolgens de waterschappen worden geconfronteerd.

Reageer op dit artikel