nieuws

Vondst sluiscomplex en delen stadspoort bij graafwerk

bouwbreed

Bij graafwerkzaamheden in het gebied Woldpoort is bij de entree naar de binnenstad van Steenwijk een sluiscomplex gevonden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in het kader van de herinrichting van het gebied, waarbij de oorspronkelijke stadsgracht wordt teruggebracht.

De gevonden sluis dateert van de periode 1840-1865 en is omstreeks 1930 gedempt. Het is de eerste sluis in Noord-Nederland die in zo’n perfecte staat is blootgelegd en een goed beeld geeft van de technische aspecten aan landzijde. Normaliter is in dergelijke gevallen vaak sprake van vondsten aan de zijde van het vroegere water. Hoewel de oorspronkelijke sluisdeuren ontbreken, zijn de aanhechtingspunten voor de schepen nog intact. Tijdens de graafwerkzaamheden is tevens een stuk stadspoort gevonden. Deze dateert van de periode 1400-1500.
De aanwezigheid van het sluiscomplex was door een eerder verrichte archeologische bureaustudie naar de verschillende vormen van de oorspronkelijke stadsgracht voor een groot gedeelte wel bekend. De gegevens over de exacte locatie ontbraken echter. Op de betrokken plek is onder meer een verdiept aangelegde parkeerplaats en de terugkeer van het water gepland. De gevonden muur loopt precies in het midden van de nieuw aan te leggen gracht.
De wens is inmiddels uitgesproken dat de nieuwe gracht een stukje opschuift, zodat de gevonden muur in het project als kademuur kan worden opgenomen. Deze week vindt met burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Steenwijkerland een spoedoverleg plaats hoe met de opgegraven vondst zal worden omgegaan.

Reageer op dit artikel