nieuws

Verzekering zzp’ers nog st eeds veel te duur

bouwbreed

Veel zelfstandigen zonder personeel zijn nog steeds zwaar onderverzekerd. De hoogte van de premies is de belangrijkste oorzaak, zo blijkt uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).

Van de zzp’ers en kleine werkgevers in de ambachten heeft tussen de 50 en 75 procent geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afgesloten. Zo’n 40 tot 75 procent heeft ook geen aanvullende pensioenverzekering, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Orbis Advies en Onderzoek. Hiervoor zijn de bij het HBA aangesloten brancheorganisaties en vakbonden geënquêteerd.
De percentages zelfstandigen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering schommelen per branche tussen de 50 en 75 procent. Dit is een ongunstiger uitkomst dan de 53 procent, genoemd in het onlangs gepubliceerde onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Een gunstige uitzondering vormen zzp’ers in de bestratingsbranche en het klusbedrijf. Volgens het HBA zijn het vooral werkenden in risicovolle bedrijfstakken die sneller deze dure verzekering afsluiten.
Uit het onderzoek van het HBA blijkt verder dat ook nog eens 40 tot 75 procent van deze groep ondernemers geen aanvullende pensioenverzekering heeft afgesloten. De kosten van deze verzekering is de meest genoemde reden om die maar te laten zitten. Klusbedrijven behoren hier tot de groep die weinig aan aanvullend pensioen doet. Bestratingsbedrijven en rietdekkers doen er wel aan. Tegen beroepsaansprakelijkheid heeft men zich over het algemeen wel verzekerd.
De belangrijkste reden om zich niet te verzekeren is volgens de respondenten de hoogte van de premies. Een groot deel van de zzp’ers en kleine werkgevers kan zich de premie niet veroorloven of denkt dat niet te kunnen. Dit geldt in het bijzonder voor de startende ondernemer.
Een andere reden om zich niet te verzekeren is dat men niet bekend is met de risico’s van arbeidsongeschiktheid en ouderdom of deze risico’s (te) laag inschat. Een deel van de zzp’ers en kleine werkgevers neemt welbewust de risico’s, omdat ze bijvoorbeeld een verdienende partner hebben of omdat ze parttime ondernemer zijn. Een ander deel tot slot rekent het tot het ondernemersrisico en neemt de gok.
In een aantal branches bieden organisaties verzekeringen aan waarvan de premie dankzij gesloten raamcontracten lager zijn. In de bouw heeft FNV ZBO die faciliteit in de aanbieding.
Het HBA vindt het niettemin een zorgelijke ontwikkeling en beziet de mogelijkheden om samen met andere belanghebbende organisaties in ieder geval een publiekscampagne te starten om zzp’ers en kleine werkgevers in de ambachten bewust te maken van de risico´s van het onverzekerd zijn.

Reageer op dit artikel