nieuws

Verlicht zwaar werk voor instroom

bouwbreed

De instroom van personeel in de bouw is meer dan ooit nodig, maar het resultaat wordt afgeroomd door de nog altijd te hoge uitstroom. Cees van Vliet ziet in de arbeidsomstandigheden een belangrijk middel om werknemers voor de bedrijfstak te behouden.

Onlangs startten Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Hout en Bouw en het kenniscentrum Fundeon de grootschalige campagne ‘The Skyline is Yours’.
De campagne heeft tot doel de instroom in de bouw te bevorderen, specifiek hoog opgeleiden. Het gaat er vooral om jonge mensen te enthousiasmeren voor de diverse vakken in de sector bouw- en infra. De campagne is niet de eerste poging om nieuw personeel te werven. Meer mensen zijn nodig, maar de interesse voor de technische beroepsopleidingen loopt terug. Terecht wordt gevreesd voor de continuïteit van de productie. Elk initiatief om meer jongeren te trekken is daarom welkom. Ik hoop dat de campagnemakers duidelijk kunnen maken hoe mooi het kan zijn om in de bouwnijverheid te werken.

Achterdeur

Toch mis ik soms de nodige aandacht voor de kant van de uitstroom. Door de achterdeur vloeit immers een groot aantal werknemers weg.
Vaak verlaat de werknemer de bedrijfstak niet vanwege onvoorziene en onoverkomelijke redenen, maar gewoonweg doordat het werk te zwaar is gebleken. Wie het weet mag het me uitleggen; wat heeft het voor zin om grote groepen mensen op te leiden en aan het werk te zetten, als deze na een paar jaar alweer uitstromen? U begrijpt, ik overdrijf een beetje om mijn punt duidelijk te maken. Werven en opleiden is meer dan ooit noodzakelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook met het behouden van arbeidskrachten nog veel winst te behalen valt. Zouden we maar een deel van de huidige jaarlijkse uitstroom tegengaan, dan is al veel gewonnen. Numeriek, maar ook kwalitatief. Met het vertrek van werknemers vloeien immers ook veel kennis en ervaring weg. Dit verlies kunnen bedrijven vaak maar moeilijk opvangen.
De bedrijfstak doet nu al het nodige om zijn werknemers te behouden. Er zijn de loopbaanprojecten. Er is het unieke cao -pakket Preventiezorg. Daarbij is het belangrijk om te blijven leren van onze fouten. De bedrijfstak moet beter dan het nu doet inspelen op het vertrek van werknemers. Hiervoor is actuele kennis nodig van de redenen waarom mensen vertrekken. Op deze redenen moet adequaat worden ingespeeld.

Imago

De basis voor het succes ligt in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Niet alleen omdat ongevallen en ziekte ertoe leiden dat mensen uitvallen, maar ook omdat een deel van de definitieve uitstromers als belangrijkste reden voor hun vertrek de arbeidsomstandigheden opgeeft. Ik noemde het al: het werk is vaak te zwaar.
Hoewel de laatste jaren veel is verbeterd, heeft de bedrijfstak nog een lange weg te gaan om het écht voor elkaar te krijgen. Een structurele verbetering zal leiden tot meer tevreden en gezonde werknemers die dagelijks op een veilige manier hun werk doen. Hierdoor verminderen het ziekteverzuim en het aantal ongevallen en keren mensen de bedrijfstak minder snel de rug toe. Goed nieuws voor de initiatiefnemers van campagnes om de instroom te verbeteren: betere arbeidsomstandigheden dragen ook bij aan het imago van de bedrijfstak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels