nieuws

Verbod op kamers zonder open raam

bouwbreed

Minister Vogelaar (wonen) wil verplichten dat alle kamers in woningen in elk geval één raam hebben dat open kan. Ook komt er een aanpassing van de epc-criteria waarmee de toepassing van gebruiksonvriendelijke balansventilatiesystemen wordt ontmoedigd.

In een overleg met de Tweede Kamer heeft minister Vogelaar zich bereid verklaard te kijken naar een aanscherping van de bouwregels om zo wat te doen aan gezondheidsproblemen van bewoners van nieuwbouwwoningen. De Kamer vindt dat het Rijk in actie moet komen tegen de slecht geventileerde nieuwbouwwoningen met lawaaiige en niet goed werkende ventilatiesystemen. “We willen niet leven in een zoemende plastic zak”, aldus VVD’er Brigitte van der Burg.
De Kamer besprak met de minister een reeks rapporten waaruit blijkt dat dat het slecht gesteld is met het binnenklimaat. In de nieuwe woningen zorgt de gebalanceerde ventilatie die veelvuldig wordt geïnstalleerd om aan de voorgeschreven epc te voldoen, voor veel klachten. Het systeem is op grote schaal toegepast in de Amersfoortse wijk Vathorst, waar opvallend veel bewoners gezondheidsklachten hebben. Ook zijn er klachten over het lawaai van de installaties en het gebrek aan ramen die open kunnen.
In het overleg wezen CDA en VVD erop dat de problemen zijn ontstaan als gevolg van de almaar aangescherpte epc voor nieuwbouwwoningen. Voor bouwers en ontwikkelaars is het interessant om de balansventilatie toe te passen, omdat het om een relatief goedkoop systeem gaat dat bovendien bij de energieprestatieberekeningen goed scoort.
Vogelaar bestreed met klem dat het Rijk met de aangescherpte eisen voor energiezuinige woningen de problemen in de hand heeft gewerkt. Volgens de minister zijn de eisen voor energiezuinige gebouwen heel goed te combineren met gezondheidkundige eisen.

Kwetsbaar

Grote probleem met het gewraakte systeem is dat het heel kwetsbaar is, meent Vogelaar. “Vanuit het perspectief van de techniek is het in orde, maar het stelt heel hoge eisen aan installatie en gebruik.” Volgens haar zijn er voor bouwers en ontwikkelaars goed alternatieven voorhanden. Ze verwees daarbij naar het innovatieve systeem Gentlevent dat ze op de BouwRai heeft gezien. “Dat systeem is heel eenvoudig te gebruiken en ook nog goedkoop.”
De minister liet de Kamer weten dat het gebruiksgemak gaat meetellen bij de epc-berekening. “We moeten meer vanuit het perspectief van de gebruiker kijken. Dit betekent dat sommige systemen niet meer meetellen voor de epc of doorontwikkeld moeten worden.” De toezegging kon op instemming van de Kamerfracties rekenen. De partijen waren ook te spreken over de aankondigde aanpassing van het Bouwbesluit, waarin expliciet wordt opgenomen dat er in elke kamer een raam open moet kunnen.

Reageer op dit artikel