nieuws

‘Veel zorginstellingen zijn gevaarlijke gatenkazen waar brand vrij spel heeft’

bouwbreed

Brandveiligheid lijkt niet de hoogste prioriteit te hebben bij de besturen van de Nederlandse zorginstellingen, betoogt Jan-Mark Vink van (brand) veiligheidsexpert Ascom op de Safety 0x26 Security Conference in de Amsterdamse RAI.

Vink rekent voor dat het aantal branden in de zorginstellingen de afgelopen 20 jaar is vervijfvoudigd: ruim 250 branden breken nu jaarlijks uit. “Oftewel: de bewoners in driekwart van ruim 1700 zorginstellingen lopen gevaar.”
De oorzaak ligt vaak in bouwkundige gebreken die in de loop van de jaren ontstaan. “Bij de oplevering voldoet alles aan de regels”, zegt Vink. “Later worden bijvoorbeeld kabels door brandscheidingen getrokken zonder de compartimentering te herstellen.” Met als gevolg gevaarlijke gatenkazen waarin een brand vrij spel heeft.
De praktijk leert dat besturen van zorginstellingen daar niet altijd iets aan willen doen. Is hun gebouw ouder dan 15 jaar dan kiezen ze liever voor sloop en vervangende nieuwbouw. Dezelfde praktijk maakt soms pijnlijk duidelijk dat besturen vaak de voorwaarden in hun brandverzekeringspolis niet kennen. ‘Verzekerd zijn’ betekent bij lange na niet dat de verzekeraar altijd en alles vergoedt.
Ascom ontwikkelde met verzekeraar Centraal Beheer Achmea en arbodeskundige Achmea Vitale een plan dat in vijf stappen de brandveiligheid in zorginstellingen moet verbeteren. “Het eerste particuliere initiatief in zijn soort”, zegt Vink. Wie blijft voldoen aan de voorwaarden van het bijbehorende private keurmerk ontvangt jaarlijks een beloning in natura; bijvoorbeeld in de vorm van bouwkundige of installatietechnische aanpassingen. Uitgevoerd door een vrij te kiezen aannemer of installateur die daarmee het gebouw brandveilig houdt.
Instellingen met het publieke/particuliere keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken ontvangen die beloning ook als zij zich verzekeren bij Centraal Beheer Achmea. De brandweer Haaglanden, de gemeente Den Haag, vier zorginstellingen en certificeerder Kiwa willen zorginstellingen met dit initiatief wijzen op de gevolgen van slechte brandveiligheid en hen bijbrengen wat ze daartegen kunnen doen, legt Peter Voshol van Kiwa Certification 0x26 Inspection uit. Een praktijkproef in de twee instellingen die van de oorspronkelijke vier overbleven, mag geslaagd heten.
Ook hier verkeken bestuurders zich op de gevolgen van een brand. Voshol: “Wet en regel houden de eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid. Het komende gebruiksbesluit scherpt die verantwoordelijkheid nog verder aan.” Besturen van zorginstellingen gaan er veelal van uit dat een nieuw gebouw vanzelf aan bijvoorbeeld de brandveiligheidseisen voldoet. “Het blijft een vraag of dat inderdaad zo is”, zegt Voshol. Bestuurders doen er goed aan het BGB al aan de ontwerper mee te geven of met de bepalingen in de hand bij de oplevering door het gebouw te lopen.

Reageer op dit artikel