nieuws

VEB: Heijmans moet certificering van aandelen afschaffen

bouwbreed

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat Heijmans de certificering van aandelen afschaft. Zonder certificering was bestuur en raad van commissarissen geen decharge verleend.

Houders van certificaten van aandelen Heijmans hebben weinig waardering voor de commissarissen van Heijmans en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans. Dankzij de certificering heeft het administratiekantoor bij de ­algemene vergadering van aan­deel­houders een meerderheid van de stemmen.
Dit steekt de VEB. Want, zegt de vereniging, in tegenstelling tot wat Heijmans zegt, voldoet de certificering op meer punten niet aan de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. Zo heeft het administratiekantoor ondanks herhaald aandringen, nog nooit een aparte vergadering voor certificaathouders gehouden waarin zij verantwoording aflegt over haar functioneren. Dat de voorzitter van de Stichting, Carlo de Swart, volhield dat het bestuur nooit is gevraagd een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, vindt de VEB onbegrijpelijk. De aandeelhoudersclub heeft in een brief om een dergelijke vergadering verzocht en ook nog staande de vergadering het verzoek herhaald.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering heeft de VEB verschillende vragen gesteld over de manier waarop het administratiekantoor en de Raad van Commissarissen gesproken hebben met het bestuur van Heijmans over de winstwaarschuwingen in het slechte jaar 2007. Daar kwamen slechts algemene antwoorden op terug.
Ook president-commissaris Joep Brentjens wilde niet ingaan op de concrete vragen. Wel wilde hij kwijt dat hij het veranderingsproces bij de bouwer goed in de gaten zal houden. Over de effectiviteit van de genomen maatregelen op het gebied van de risicobeheersing is een intern onderzoek verricht. Daar zijn al tussenrapportages van die de certificaathouders werden onthouden.

Signalen

Volgens de VEB blijkt maar weer eens dat certificering van de aandelen de positie van de geldschieters verminderd. Als de certificering niet zou bestaan, dan is de VEB ervan overtuigd dat bestuur en commissarissen geen decharge was verleend. Zonder de steun van het administratiekantoor was de stemming heel anders gelopen.
“Hopelijk worden al deze signalen door de bestuurders en commissarissen opgepikt en wordt 2008 eindelijk een beter jaar voor Heijmans en haar kapitaalverschaffers. Niet alleen operationeel en financieel, maar nadrukkelijk ook op het terrein van corporate governance door het afschaffen van deze ondemocratische constructie”, aldus de VEB.

Reageer op dit artikel