nieuws

TNO: Doorstroming voor wegwerk niet maatgevend

bouwbreed

In Nederland wordt zelden gekozen voor totale afsluiting, omdat het verkeer moet blijven doorstromen.

Dat argument mag volgens de onderzoekers niet maatgevend zijn, omdat het risico’s oplevert voor wegwerkers. “Er zijn indicaties dat dit ten koste gaat van de veiligheid.”
Bouwend Nederland vindt dat Rijkswaterstaat veiligheid van wegwerkers explicieter in aanbestedingen moet meenemen.
TNO concludeert dat het Nederlandse wegonderhoud door een toenemende druk op de uitvoering complexer wordt. “Dit maakt dat de betrokken partijen en werknemers het wegonderhoud als steeds gejaagder ervaren.”
Rijkswaterstaat krijgt meer aanbevelingen. Zo zou de opdrachtgever ook meer gebruik moeten maken van innovatieve aanbestedingsvormen, waarbij hoofdaannemers eerder in het proces ingeschakeld worden.
Ook de hoofdaannemer kan volgens de onderzoekers bijdragen aan een veiliger werkplek langs snelwegen door eerder gespecialiseerde aannemers te informeren over planningen. Verder kan het uitvoeringsproces als zodanig beter in kaart kunnen worden gebracht.
Innovaties krijgen volgens TNO te weinig kans. De geautomatiseerde wals of de tijdelijke brug die Rijkswaterstaat nota bene goedkeurde, wordt door verschillende toelatingseisen van districten vaker geweigerd.

Knelpunten

De diverse aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzochte verschillende knelpunten die groot onderhoud aan snelwegen vandaag de dag met zich meebrengen. TNO concludeert dat hoofdaannemers vaak beperkte tijd hebben om een offerte te maken voor een wegwerk, terwijl niet alle details bekend zijn. Met als gevolg dat hoofdaannemers in concurrentiestrijd veel risico’s bij het schrijven van een offerte. Gespecialiseerde aannemers worden volgens TNO te laat ingeschakeld, waardoor een effectieve planning op het spel komt te staan. TNO benadrukt dat de ene aanbesteding de andere niet is.
Voor het onderzoek vergeleek TNO de Nederlandse praktijk met de situatie in het buitenland.

Reageer op dit artikel