nieuws

Tekort perso neel vraagt ander personeelsbeleid

bouwbreed

Het tekort aan goed personeel vereist een moderner personeelsbeleid. Dat concludeert FNV Bouw uit een enquête onder 750 leden in de regio Noordwest.

Uit dat onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de leden het van belang vindt om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Opmerkelijk daarbij is dat er nauwelijks verschil is tussen ouderen en jongeren. Ruim 40 procent van de 80 procent wil daarbij gebruikmaken van deeltijd vroegpensioen.
Ook zaken als deeltijdwerk en zelf meer invloed kunnen uitoefenen op werktijden, staan hoog in het vaandel van de bouwvakkers. “Het onderzoek is een bevestiging van een eerder internetonderzoek. Mensen vragen er om gezond hun pensioen te kunnen halen. Daarbij zijn er heel wat bij die niet in een keer volledig willen stoppen, maar gebruik willen maken van de mogelijkheden van vroegpensioen. Dat past dan weer in de doelstelling om ouderen langer aan het werk te houden”, analyseert FNV Bouw-voorzitter Dick van Haaster.
Juist de problemen die de bouw momenteel heeft met invulling van vacatures, dwingt werkgevers er volgens hem toe na te denken over ander, moderner personeelsbeleid.

Aantrekkelijker

Zo is deeltijd een mogelijkheid om de bouw aantrekkelijker te maken om aan het werk te gaan aangezien een toenemende groep werknemers daar prijs op stelt. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen, maar ook om jongeren die in deze tijd van tweeverdieners ook hun deel willen hebben in het huishouden en het opvoeden van de kinderen. Van Haaster vindt dan ook dat daar afspraken met de werkgevers over gemaakt moeten worden. “Daarbij willen we niet wachten op de komende cao-onderhandelingen, maar het nu al regelen”, aldus Van Haaster.
De regio Noordwest organiseert zaterdag in Amersfoort een Doe-dag om mensen te informeren over allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezond werk, opleiding, loopbaanondersteuning, deeltijdwerk en pensioen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels