nieuws

Regels aanpassen aan richtlijn

bouwbreed

Eind 2009 moet de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten hun regelgeving ‘screenen’ en waar nodig aanpassen aan deze Europese richtlijn, die tot doel heeft het dienstenverkeer in de EU te stimuleren. Een andere verplichting is het realiseren van het zogenaamde ‘Eén-loket’.

Om gemeenten, provincies en waterschappen verder op weg te helpen bij het implementatieproces hebben de ministeries van EZ, BZK en Justitie in samenwerking met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en Europa decentraal een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze middagen zijn bedoeld om ambtenaren (en bestuurders) van deze overheden, die betrokken zijn bij de implementatie van de Dienstenrichtlijn, te informeren over diverse onderwerpen met betrekking tot de Richtlijn. Zo komt niet alleen de screening en het aanpassen van relevante regelgeving en vergunningen aan bod, maar ook de invoering van het Eén-loket.
In ‘Screening en notificatie van regelgeving in het kader van de Dienstenrichtlijn. Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen’ staat welke stappen doorlopen moeten worden om vast te stellen of de regelgeving ‘Dienstenrichtlijn-proof’ is. Daarnaast geeft de handreiking informatie over de notificatieverplichting van de Dienstenrichtlijn (het melden van gewijzigde of nieuwe regelgeving ten aanzien van diensten). De publicatie is opgesteld door de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) die de algehele screeningsoperatie in Nederland coördineert. De interdepartementale werkgroep PID bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.
De eerste bijeenkomsten zijn al gehouden, de resterende vinden plaats in Bergen op Zoom op 16 april, Roermond op 17 april, Haarlem op 23 april en Den Haag op 24 april.

Reageer op dit artikel