nieuws

Problemen tussen fiscus en corporaties oplosbaar

bouwbreed Premium

Verrekening van winstgevende en verlieslijdende projecten kan de problemen tussen Belastingdienst en woningcorporaties opheffen. Dat blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers.

Nadat de Belastingdienst de vaststellingsovereenkomst voor de vennootschapsbelasting eenzijdig opgezegde, vrezen de corporaties forse financiële schade te zullen leiden. Daarom hebben de sociale huisvesters een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Dit dient op 15 mei.
PricewaterhouseCoopers ziet in het verrekenen van de verlieslijdende sociale woningsector met de winstgevende bouw van koopwoningen een mogelijkheid om de problemen van de corporaties op te lossen. “De invoering van een vereveningsreserve voor projectresultaten kan toekomstige discussies voorkomen”, aldus een toelichting. In dat geval worden sociale huurwoningen gewaardeerd op hun bedrijfswaarde, dat wil zeggen op de prijs waartegen ze worden verhuurd.
De corporaties kunnen dan het verlies dat ze leiden op deze woningen afboeken op de vereveningsreserve. Vervolgens wordt de winst op de winstgevende woningen verrekend met het verlies. “Over een negatieve reserve betaalt de corporatie belasting. Bij een positief saldo, gereserveerd verlies, mag bijvoorbeeld 10 procent ten laste van de winst worden gebracht.”
Los van de bevindingen van PricewaterhouseCoopers kan ook een gerechtelijke uitspraak uit januari van dit jaar verregaande gevolgen hebben voor de belastingafdracht van de sociale huisvesters. Uit de jurisprudentie blijkt dat corporaties als algemeen nut beogende instanties (anbi’s) moeten worden beschouwd. Hieruit vloeit voort dat winst die zij investeren in sociale huisvesting niet mag worden belast, Daarmee loopt de Belastingdienst tientallen miljoenen euro’s mis.

Reageer op dit artikel