nieuws

Plannen dok Zuidas weerdoorgerekend

bouwbreed

De bouw van het dok aan de Zuidas wordt opnieuw doorgerekend. Zakenbank Credit Suisse maakt op uitdrukkelijk verzoek van toekomstige marktpartijen in de Zuidas-onderneming een nieuwe analyse van kosten en opbrengsten. De uitkomst van dat onderzoek moet binnen enkele weken beschikbaar zijn.

Dat de beoogde financiers een herbeoordeling wensen van de risico’s die verbonden zijn aan het toekomstige grondbedrijf voor de Zuidas, komt voor de Amsterdamse wethouder Van Poelgeest (grondzaken) niet als een verrassing. “Voor het sluiten van de markt proberen marktpartijen nog wat te regelen. Dat hoort bij de finale fase van het proces om te komen tot een gezamenlijke onderneming.”
Begin vorige maand schreef de wethouder al aan de gemeenteraad dat de publiek-private onderneming is gebaseerd op een magere business case met een laag rendement op eigen vermogen. “Dat is dus geen nieuws. Rijk en gemeente plaatsen daar wel iets tegenover. De partijen die uiteindelijk aan de Zuidas-onderneming meedoen, krijgen in het stationsgebied een ontwikkelrecht. Het is aan hen om af te wegen of zij dat een aantrekkelijke propositie vinden of niet.”
Stad en staat hebben Credit Suisse gevraagd nog eens naar de business case te kijken. De doorrekening richt zich op zaken als tempoaanpassing, mogelijke uitbreiding van het gebied en aanpassing van de gronduitgifte. “Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. En de optimalisering van de financiële engineering”, aldus de wethouder.
Hij blijft verder nuchter onder de druk van de private partijen. “Ik kan niet in hun boeken kijken. Het kan zo zijn dat ze onder invloed van de kredietcrisis wat kritischer kijken. Maar het project als zodanig staat niet ter discussie.” Evenmin is hij geneigd de jongste scepsis te beschouwen als een vertragingsmanoeuvre. “Dat denk ik niet. Mijn beeld is niet dat zij de besluitvorming willen vertragen. De banken roepen al geruime tijd dat juist het Rijk en de gemeente tot een besluit moeten komen.”

Besluit

De gemeenteraad van Amsterdam neemt begin juni een besluit over de 20-procentsdeelname aan de Zuidas-onderneming. Ook het Rijk zal eerdaags een besluit nemen over een soortgelijk pakket. De resterende 60 procent voor de private partijen komt via een veiling op de markt. Acht partijen zijn daarvoor geselecteerd: ABN Amro, Fortis, ING, Rabo, BNG, Bank of Scotland, Schiphol en ABP. De veiling was aanvankelijk voorzien tegen de zomer. Van Poelgeest sluit niet uit dat door het onderzoek enige vertraging ontstaat.

Reageer op dit artikel