nieuws

Onderzoek naar energiepark bij Leeuwarden

bouwbreed Premium

Leeuwarden onderzoekt of er een energiepark kan komen op het nieuw aan te leggen Newtonpark aan de zuidwestrand van de stad. Op dit moment wordt 25 hectare van dit bedrijventerrein bouwrijp gemaakt.

De Leeuwarder wethouder Marga Waanders (PvdA) zei dit tijdens een informatieavond over de plannen voor Leeuwarden Zuidwest.
De Friese hoofdstad gaat dit gebied de komende jaren ontwikkelen samen met buurgemeenten Littenseradiel en Menaldumadeel en de provincie. Er komen woningen, bedrijvenparken, buurtschappen en wegen. Oude bedrijventerreinen worden gerenoveerd. Waanders denkt dat er belangstelling is voor een energiepark met demonstratieplekken over duurzame energieprojecten. Op het Newtonpark bevindt zich ook een tankstation voor duurzame brandstoffen van Delta Oil.
Tevens doet de gemeente onderzoek naar de bouw van een biomassa-installatie. Daarin kan afval van de Leeuwarders, waaronder houtafval, verbrand worden voor de opwekking van energie.
Leeuwarden Zuid-West, Nieuw Stroomland genoemd, wil zich richten op duurzame ontwikkelingen. Gedacht wordt onder meer aan water- en energietechnologieën, die voor nieuwe werkgelegenheid moeten zorgen. Ook zien de gemeenten kansen voor recreatie, door de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden en herstel van oude paden. Op sommige plaatsen wordt de overgang tussen stad en platteland vloeiender. De dorpen moeten zoveel mogelijk ontlast worden van de verkeersdruk.
Momenteel is het gebied al volop in ontwikkeling. De wijk de Zuidlanden van de Friese hoofdstad is in aanbouw en de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden is in voorbereiding.

Reageer op dit artikel