nieuws

OM blundert in zaak tegen betonfraudeverdachten

bouwbreed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geblunderd in de strafzaak tegen de vier betonfraudeverdachten. Dat concluderen juristen na bestudering van het vonnis van de Groningse rechtbank.

Volgens hen heeft justitie misgekleund door hoofdverdachte Peter F. slechts aan te klagen voor vier gevallen van valsheid in geschrifte. Op basis van de resultaten van het Fiod-ECD-onderzoek naar de betonfraude, was een veel omvattender tenlastelegging mogelijk geweest.
Door de aanklacht beperkt te houden heeft het OM de kansen op een veroordeling zelf onnodig ingeperkt, menen enkele door deze krant geraadpleegde juristen.
De rechtbank sprak F., voormalig topman van Ballast Nedam, vrij van valsheid in geschrifte die betrekking had op de verkoop van het Zwolse betonbedrijf Fernhout aan de Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij (NCD). De vierde, veel minder zware aanklacht – het vervalsen van een datum op een contract met een Spaanse vennootschap van cementhandelaar Ton de G. – leverde wel een veroordeling op, maar geen straf.
Juristen noemen het buitengewoon pijnlijk dat de rechtbank zelf ook min of meer aangeeft dat justitie zijn werk niet goed heeft gedaan. Zovalt in het vonnis onder meer te lezen: “De rechtbank stelt vast dat in het zeer uitgebreide proces-verbaal van de Fiod-ECD – meer dan vijftig ordners – de indruk wordt gewekt dat de bewezenverklaarde handeling van de verdachte niet op zichzelf heeft gestaan. Afgezien van de tenlastegelegde vervalsingen zou mogelijk sprake zijn van juridisch ondeugdelijke contracten, belangenverstrengeling, ontwijkingsgedrag ten aanzien van mededingingsregelgeving en belastingontduiking. Dergelijke feiten zijn echter niet tenlastegelegd.”
En: “De rechtbank zal geen oordeel uitspreken over de vraag of het adviseurschap van verdachte bij genoemde Spaanse vennootschap van De G. een reële constructie is geweest of dat deze alleen maar is opgezet om gelden van De G. naar de verdachte te laten vloeien. Een dergelijke meeromvattende valsheid is immers niet tenlastegelegd. “

Hoger beroep

Dat Ballast Nedam bij het Haagse gerechtshof een artikel 12-procedure is gestart om justitie zo te dwingen Peter F. opnieuw te vervolgen, kunnen de rechtsdeskundigen dan ook goed begrijpen. Of het OM in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak van de rechtbank, is nog onbekend.

Reageer op dit artikel