nieuws

New York roept burgers op toe te zien opveilig heid bouwplaats

bouwbreed Premium

De publieke veiligheid in New York heet sterk te zijn verbeterd. Cees Pasmooij vraagt zich na het drama van de omgevallenzware stalen kraan in Manhattan echter af hoe het is gesteld met de bouwveiligheid.

Op doorreis in New York – na de Conexpo – zag ik veel bouwwerkzaamheden. Er wordt niet alleen in Manhattan gebouwd, maar ook in de Bronx, Brooklyn en Queens. Naar goed Amerikaans gebruik meestal in staalbouw, met behulp van topkranen die vanwege de grote hoogtes aan de gebouwen verankerd zijn. Zo op het oog zagen de bouwplaatsen er verzorgd uit en waren er voldoende veiligheidsvoorzieningen aangebracht.
De stad New York lijkt veiligheid hoog in het vaandel te hebben, niet alleen in verband met het 9-11-trauma. Ik verbaasde me over de voor het publiek bestemde borden die je overal rond de bouwplaatsen ziet met de oproep: To anonymously report unsafe conditions at this work site, call 311.
Fantastisch, de burgerij die opgeroepen wordt om als ‘Big Brother’ mede toe te zien op de veiligheid op de bouwplaats, dat had ik nog nergens eerder zo gezien. De logische vraag is in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt en met welk resultaat.

Hijsbanden

Tijdens ons vertrek uit New York, in de bus naar het vliegveld JFK op 15 maart, zat ik daar nog wat over te piekeren. Plotseling meldde de gids droog, dat we om moesten rijden. Er was net een kraan omgevallen waardoor de 52nd Street was afgesloten.
Naar wat later bleek ging het om een rampzalig ineenstorting van een torenkraan waarbij zeven doden en diverse gewonden te betreuren waren. Thuis gekomen in Nederland heb ik wat naspeurwerk naar dit ongeval gedaan. De torenkraan was zichzelf omhoog aan het brengen (jumping). Daarbij werd een 6 ton zware stalen kraag rond de toren geplaatst voor verankering aan de achttiende verdieping. Dit gebeurde met behulp van handlieren en nylon hijsbanden. Zo’n hijsband (50 dollar per stuk) lijkt te zijn bezweken waarop ook de volgende afscheurde en de zware kraag langs de toren naar beneden zeilde. In zijn val sleurde hij de andere bevestigingen aan het gebouw mee. De nu vrij staande kraan raakte uit balans en viel over een ander gebouw heen dat gedeeltelijk in elkaar stortte.

Gearresteerd

Een buurman van het bouwwerk bleek al begin maart om een inspectie van de kraan te hebben gevraagd (via call 311?), want hij vertrouwde de scheefstand van de kraan niet. Op 4 maart werd de kraan geïnspecteerd, tenminste dat dacht men. De betrokken inspecteur is echter nooit op locatie verschenen maar maakte wel rapport op; hij is intussen gearresteerd. Voor de volledigheid moet vermeld worden, dat de geplande standaardinspectie het ongeluk waarschijnlijk niet had kunnen voorkomen (William Neuman en Anemona Hartocollis, 21 maart, New York Times).
De Inspectiedienst van de stad New York heeft een slechte naam. Uitgekleed van 800 inspecteurs in de vroege negentiger jaren naar 277 in 2001. Behept met een imago van incompetentie en onbetrouwbaarheid. Nu weer gegroeid naar 426 inspecteurs onder een nieuwe, strakke leiding. Desondanks blijft er sprake van veel ongevallen in de bouwsector. Jim Dwyer verzucht op 19 maart in de New York Times: “De bouwsector in New York, in het bijzonder buiten Manhattan, is een moderne versie aan het worden van de negentiende-eeuwse kolenmijn”. De stedelijke inspectiedienst heeft na het ongeval snel gereageerd. Er is verordonneerd dat in het vervolg een inspecteur van de stad New York verplicht aanwezig moet zijn bij deze jumping’- werkzaamheden. Hij zal behalve op de kraan dus ook moeten letten op de hijsmiddelen en op de gevolgde procedures.
Door deskundigen zijn vraagtekens gezet bij de ervaring en deskundigheid van de betrokken inspecteurs. Publiek dat kan bellen op 311, een eigen stedelijke inspectiedienst in New York, het lijkt weinig te helpen. Nu heb ik nooit gehouden van TV-programma’s zoals ‘Big Brother’. En waar het gaat om de veiligheid op de bouwplaats geloof ik al helemaal niet in controlesystemen zoals ‘Big Brother’. Goed als stok achter de deur en als prikkel, maar niet als finale oplossing. Zelf je eigen verantwoordelijkheid dragen spreekt mij veel meer aan en ik heb altijd in de veronderstelling geleefd dat Amerikanen er ook zo over dachten.

Deskundigen

De veiligheidsrisico’s bij bouwwerkzaamheden in New York zijn wegens de grote bouwhoogtes enorm. Inspecties van hijskranen, hijsmiddelen en procedures zullen vooral door de verantwoordelijke aannemers en kraanbedrijven zelf moeten worden uitgevoerd. Wat mij betreft met door hen ingeschakelde en betaalde onafhankelijke, objectieve en competente deskundigen. Dan ligt de bal waar die hoort, namelijk op het bordje van degenen die primair verantwoordelijk zijn voor een veilige bouw. Dan hoeven de burgers van New York zich niet meer indirect via call 311 verantwoordelijk te voelen.

Reageer op dit artikel