nieuws

Mega-fusie in zorg in handen van minister Vogelaar

bouwbreed Premium

De fusie tussen zorginstellingen Philadelphia en Evean en woningcorporatie Woonzorg Nederland staat op losse schroeven. Minister Vogelaar zal bij haar beslissing over de megafusie het negatieve oordeel van de Tweede Kamer zwaar laten meewegen.

Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de voorgenomen fusie waarbij de corporatie Woonzorg wil samengaan met twee zorginstellingen. Vogelaar zei dat ze bij haar beoordeling in principe dezelfde maatstaven wil hanteren als bij een fusie van corporaties. Het belang van de volkshuisvesting mag niet in de verdrukking komen door de zorgtaak van de nieuwe mega-instelling, vindt de minister.
Hoe haar beslissing gaat uitvallen, wilde ze nog niet zeggen. Wel zei ze te vermoeden bij haar afweging op bezwaren tegen de fusie te stuiten. Vogelaar heeft tot eind juni de tijd om te kijken of ze het ontstaan van de nieuwe organisatie kan goedkeuren. De nieuwe mega-instelling, die Espira gaat heten, zou 38.000 medewerkers krijgen, met 225.000 cliënten, meer dan duizend zorglocaties in 230 gemeenten en een omzet van 1,4 miljard euro. “Dit is niet meer de menselijke maat”, vindt regeringsfractie CDA. De partij vreest dat zeer grote instellingen helemaal niet doelmatiger werken en er veel bureaucratie ontstaat.
Vorige week stemde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een eerder weigering alsnog in met de plannen van de drie fusiepartners. Nadat Woonzorg aangaf een deel van haar bezit te gaan verkopen, oordeelde de kartelwaakhond dat de concurrentie in deze sector voldoende is veiliggesteld.

Reageer op dit artikel