nieuws

Marktpartij voor strand in Almere ingeschakeld

bouwbreed

Voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort zoekt Almere naar langdurige samenwerking met één grote marktpartij. In beeld zijn Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest.

Deze drie zijn uitgenodigd een voorstel te doen waarin ze hun ruimtelijke visie verwoorden en inzicht geven in de manier waarop zij willen zorgdragen voor het beheer van het gebied, ook op de lange termijn. Verder moeten ze aangeven hoe ze denken partijen te kunnen samenbrengen.
De Kustzone wordt de badplaats van Almere. De opzet is de bouw van ongeveer 2600 woningen, horeca, kantoren, een strandboulevard en leisure. De gemeente staat erop dat het gebied als één samenhangend geheel wordt ontwikkeld. Het staat de ontwikkelaar wel vrij andere (markt)partijen in te schakelen voor delen van het plan, maar moet zelf de regie houden. Gegadigden voor medeontwikkeling zijn onder meer de initiatiefnemers van het overdekte pretpark Adventure World en een saunabedrijf.
Met de gekozen aanpak geeft de gemeente een vervolg aan de recent gepresenteerde werkwijze voor Almere Hout Noord. Daar is de vraag gericht op corporaties die het best in staat worden geacht deze woonwijk onder hun hoede te nemen. Voor de Kustzone gaat de voorkeur uit naar marktpartijen.

Commercieel

Reden is dat hier de functies voor een belangrijk deel bestaan uit commerciële voorzieningen. De betreffende vastgoedonderneming moet in staat zijn “de juiste koers te blijven bepalen, in een wereld die gedurende het traject aan verandering onderhevig zal zijn”, zo verklaart de gemeente. Of, zoals wethouder Adri Duivesteijn het nader beschrijft: “Wij zoeken een partij die zich blijvend verantwoordelijk voelt voor het welzijn en de welvaart van Almere.”
Welke van de drie visies de voorkeur krijgt, beslist de gemeente later dit jaar. De verwachting is dat ook nog dit jaar met de winnende partij een overeenkomst kan worden getekend.
De Kustzone is onderdeel van Almere Poort, het vierde stadsdeel van Almere, met een programma van 11.000 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen. Almere Poort moet de komende jaren uitgroeien tot “Strandstad van de Randstad”, stelt de gemeente.

Reageer op dit artikel