nieuws

Ketengericht werken werpt vruchten af

bouwbreed Premium

Tijdens de BouwRai vormen Van Wijk Groep, Adrie Hoogland, Dekker Houtgroep, Scheuten Solar 0x26 Glass en Verweij Houttechiek ‘De Mannen Met Gezond Verstand’. De vijf bedrijven voeren een ketengerichte aanpak binnen het thema ‘van bomen tot wonen’.

Ze zeggen van zichzelf dat ze sterke schakels vormen binnen het bouwproces en op die basis een unieke samenwerking hebben opgebouwd binnen duurzaam ondernemen. Want zeggen De Mannen Met Gezond Verstand: samenwerking en kennisdeling leidt tot betere resultaten, waardevolle innovaties en voordelen voor de planning en efficiency. Daarbij staat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid centraal; de houtleverancier levert duurzaam geproduceerde grondstoffen, de glasleverancier en gevelspecialist levert duurzame producten terwijl de overige twee onderhoudsbedrijven aan duurzaam onderhoud doen. Volgens de vijf bedrijven is gebleken, dat de ketengerichte samenwerking niet alleen een kostenreductie bewerkstelligt, maar ook leidt tot een reductie van CO2-uitstoot. Het systeem voldoet aan het door het GIW gestelde technische plan van acceptatie-eisen voor woningen en woongebouwen. Het tijdens de BouwRai gepresenteerde Lamikon LongLife-gevelelement is een eerste positief gevolg van de krachtenbundeling. Het geprefabriceerde element is door het NIBE beoordeeld als een van de beste dubokeuzes in de toepassing kozijnen, ramen en deuren, zo laten De Mannen Met Gezond Verstand graag weten. Dekker houtgroep levert het FSC-hout en Scheuten Solar Glas het glas. Verweij Houttechniek stelt het element samen en biedt de architect daarbij veel vrijheid in het ontwerp.

Oplossing

Samen met TNO heeft Verweij een oplossing gezocht en gevonden voor de zwakste plek – vochtopname – van het houten kozijn. De uiteinden van het kopshout worden waterdicht gemaakt met een twee-componenten-epoxy. Vervolgens worden gepatenteerde flexibele deuvelverbindingen gebruikt om het kopshout te verbinden met het langshout. Het gevelelement wordt in de fabriek onder gelijkmatige condities beglaasd en met een watergedragen lak afgelakt om een hoogwaardig eindproduct te bereiken.
Dat op Lamikon LongLife zelfs 15 jaar garantie kan worden gegeven komt mede, doordat voor de applicatie van het gevelelement twee vaste montage- en onderhoudsbedrijven worden ingeschakeld.
Volgens De Mannen krijgt de opdrachtgever door deze aanpak een eindproduct waarin productie, montage en onderhoud zo optimaal mogelijk zijn geïntegreerd.

Reageer op dit artikel