nieuws

Groter aanbod arbe id eist investering

bouwbreed

Om het arbeidsaanbod te verhogen zijn forse investeringen nodig in de vorming en het onderhoud van menselijk kapitaal. Alleen dan zijn groepen waar nog winst valt te behalen, vrouwen en allochtonen, te mobiliseren.

Slechts 13 procent van de bedrijven heeft een opleidingsplan voor oudere werknemers. Van de uitgaven aan voorzieningen voor personeel gaat slechts 5 procent naar faciliteiten die de combinatie van arbeid en zorg bevorderen, terwijl juist dat faciliteiten zijn die hard nodig zijn om de gewenste uitbreiding van het aantal uren van parttimers mogelijk te maken.
Daar is dus nog een wereld te winnen, vindt Joop Schippers, hoogleraar Arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht.
Gezien de vergrijzing en daarmee het op termijn dalende arbeidsaanbod moeten in zijn visie bedrijven maatregelen nemen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt die aansluiten bij de nieuwe toekomstige aanbodcondities.
Vooral in de vorming en onderhoud van menselijk kapitaal in alle levensfasen en in voorzieningen die het werknemers op een goede manier mogelijk maken om betaald werk en activiteiten buiten de sfeer van de betaalde arbeid te combineren, moet geïnvesteerd worden, schrijft hij in de arbeidsmarktbijlage van ESB.
Tot nu toe grijpen werkgevers naar traditionele middelen om tekorten aan personeel op te vangen. In de bouw en industrie is dat met stip het inschakelen van uitzendbureaus. Meer dan de helft van de bouwbedrijven doet dat al terwijl 35 procent het overweegt. Ook het uitbesteden van werk scoort hoog met 45 procent. Bouwwerkgevers zien vrijwel niets in het terughalen van werknemers die met vut/vroegpensioen zijn. Slechts 1 procent doet dat terwijl 14 procent het overweegt. Hoger loon bieden doet momenteel 7 procent. Zo’n 45 procent overweegt het wel te doen.
Volgens Schippers lijkt dat een rationele optie voor een individuele werkgever, maar dat is het – vanuit collectief perspectief bekeken – op iets langere termijn veelal niet. Het risico bestaat dat werkgevers tegen elkaar gaan opbieden waardoor over de hele linie de lonen worden opgedreven.

Reageer op dit artikel