nieuws

‘Groen gas’ kan met innovaties breder toepasbaar worden

bouwbreed

Zonder biovergisting komt in Nederland in 2020 niet minstens 20 procent van alle energie uit duurzame bron, zoals de overheid wil. Maar er zijn innovaties waarmee biovergisting een breder bereik krijgt.

Vergisten van bijvoorbeeld agrarisch afval en slib gebeurt al langer, weet Maarsing als voorzitter van de Biogas Branche Organisatie. Maar de overheid lijkt vooral te kijken naar de grote bedrijven. Als alle gas van kleine exploitanten wordt opgeteld, is wel degelijk sprake van een grote hoeveelheid.
De vergisting van landbouwafval, vindt Ben Bisseling van Royal Haskoning, kent technische tekortkomingen en relatief hoge kosten. Dat laatste hangt onder meer samen met de explosieveilige voorzieningen voor het gistingsproces. Het proces vormt een drijflaag en schuim dat de leidingen vervuilt, zet in de vergister moeilijk te verwijderen sediment af en verbruikt nogal wat energie.
Daar steekt Columbus van Royal Haskoning goed tegen af, vindt Bisseling. De naam staat voor het vergistingsproces voor ingedikt slib. Vergeleken met de conventionele methode is volgens Bisseling ruim 75 procent minder energie nodig, terwijl het zo’n 15 procent goedkoper is te exploiteren en met een kwart minder materiaal eenzelfde hoeveelheid gas is te maken. De verbeteringen hangen samen met de mengtechniek die minder kans op storing geeft, het beperken van sedimentafzet en het voorkomen van een drijflaag en schuim.

Woningen

Ook toiletwater en keukenafval kunnen worden vergist. Landustrie doet dat in Sneek met een decentrale rioolwaterzuivering. Met medewerking van de woningstichtingen De Wieren en Patrimonium en de universiteit van Wageningen.
De proef draait om geconcentreerd afvalwater dat vrijkomt uit de 32 woningen die het project in Sneek omvat. De onderzoekers gebruiken daarvoor vacuümtoiletten van de Duitse fabrikant Roediger die ook in het project zit. De toiletten spoelen door met een liter water en 100 liter lucht. Een bijkomend voordeel is dat per persoon dagelijks 36 liter water wordt gespaard.
In de praktijk ontstaat op die manier elke dag ruim 5 liter geconcentreerd afvalwater per persoon. “Dat kan direct de vergister in”, zegt Brendo Meulman van Landustrie, “al zal het later misschien nodig blijken het afvalwater eerst te zuiveren om er eventuele gevaarlijke stoffen uit te halen.”
Met zulke relatief beperkte hoeveelheden afvalwater hoeft de riolering ook minder fors gedimensioneerd. Een vacuümtoilet kan met een afvoer van 90 millimeter diameter toe; een conventioneel toilet vergt een diameter van 350 tot 750 millimeter.
Ook zijn er al vergisters van de tweede generatie, zoals adviseur Colsen uit Hulst die ontwikkelt met de universiteit van Gent en de technische universiteit van Kopenhagen. Die zetten meer dan 90 procent van de koolstofverbindingen in het te vergisten materiaal om in biogas. Daarvan blijft schoon water over, mineralen om kunstmest te maken en biomassa voor de stookoven. De vergisters kunnen uiteenlopende afval- en reststoffen aan, inclusief industriële restproducten.

Reageer op dit artikel