nieuws

‘Grachtenplan Amfora aanval op tolerantie’

bouwbreed Premium

Grachtenplan Amfora is Amsterdam een paar maten te groot. De hoofdstedelijke Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer looft Struktons idee maar ziet toch geen redenen grootschalig in te grijpen.

“Het plan van Strukton is een interessant en innovatief initiatief. Amfora
zet de problematiek rond de druk op de openbare ruimte in de binnenstad hoger op
de agenda”, prijst DIVV-directeur Remco Suk. Het plan in zijn huidige vorm roept
wat Suk betreft echter meer vragen op dan antwoorden. Uitvoering van Amfora, dat
tot zes lagen diep voorzieningen schept onder de grachten, zou een trendbreuk
betekenen ten opzichte van het decennia lang gevoerde autobeleid. Suk adviseert
de gemeente uit te werken hoe bepaalde aspecten uit het plan een plek kunnen
krijgen in de stedelijke ontwikkeling. Hij doet de suggestie uit te zoeken of
wellicht minder op auto’s gerichte oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met
corridors in combinatie met het openbaar vervoer.

Goedkope verkooppraat

Vanuit de diverse gemeentelijke diensten in Amsterdam wordt stevig
aangeschopt tegen Amfora. “Het grootschalige Amfora is zeker niet de enige
manier om parkeerproblemen op te lossen”, verwoordt Suk. “Klein en
locatiespecifiek te werk gaan, lijkt de grootste kans op slagen te bieden. De
afgelopen jaren is al een succesvol parkeerbeleid ingezet”. De directeur Infra
bejubelt in zijn reactie de huidige drukte in de hoofdstad. “Auto, fiets en boot
passen bij de levendigheid van de stad. Ze geven de grachten een dynamisch
profiel. Door de auto uit dit profiel te verbannen, wordt de identiteit van een
open, tolerante stad aangetast”. Struktons argument dat Amfora – door de
grachten als bouwwegen te gebruiken – zonder al te veel overlast te realiseren
is, ziet Suk als goedkope verkooppraat. “Gezien de huidige problemen in de stad
is het beloven van overlastloze bouw onverantwoord en onrealistisch”.

Reageer op dit artikel