nieuws

Gemeenteraad Leeuwarden akkoord met bouwproject Nieuw Zaailand

bouwbreed

De bouw van het geschetste nieuwe Fries Museum in Leeuwarden gaat definitief door. De gemeenteraad van de Friese hoofdstad stemde in met het Project Nieuw Zaailand, waarvan het museum onderdeel is.

Het college had een bedrag van 8,5 miljoen euro extra gevraagd, omdat de parkeergarage op het plein duurder uitvalt. De twee collegepartijen PvdA en CDA hadden moeite met de kostenoverschrijding, maar gingen er toch mee akkoord. De oppositie en collegepartij PAL/Groen Links stemden tegen.
Het project omvat behalve een nieuw museum ook de aanleg van een winkelslurf en terraswoningen, het verleggen van stegen en een verdiepte aanleg van de huidige parkeergarage. De totale kosten bedragen 120 miljoen euro. Behalve de gemeente zijn het Fries Museum, Achmea Vastgoed en IPMMC Vastgoed contractpartijen.
Leeuwarden betaalt zelf 14 miljoen. Het door het college gevraagde extra krediet van 8,5 miljoen is nodig vanwege berekeningsfouten van een extern bureau en stijging van bouwkosten. Het museum wordt gebouwd op de bestaande parkeergarage. Een raadsmeerderheid (19 tegen 15) vindt de investering, ondanks de overschrijding verantwoord, omdat een toename van het winkelend bezoek wordt verwacht. Bovendien zou de gemeente bij stopzetting vele miljoenen euro’s aan schadeclaims van projectpartners tegemoet kunnen zien. VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries noemde de berekeningen “amateuristisch gepruts” en eiste een schadevergoeding van het adviesbureau dat ze maakte. Ook opperde ze dat de aannemer een bonus moet krijgen bij verkorting van de bouwtijd. De tegenstanders, SP, Fryske Nasjonale Partij, PAL, CU en Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) achtten de financiële risico’s te groot. “Aan burgers is 8,5 miljoen extra niet uit te leggen”.
NLP’er Reinder Bakker zei dat Leeuwarden nu jarenlang een grote bouwput wordt, waardoor winkeliers inkomsten derven. In 2006 stemde de gemeenteraad met een verschil van één stem voor het project. De opening van het museum, een ontwerp van architect Hubert-Jan Henket, staat gepland in 2011.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels