nieuws

Geloofwaardigheid

bouwbreed

Paulus schreef het al in zijn brieven aan de Korinthiërs: geloof, hoop en liefde, daar draait het om. Voor hem was de liefde dan nog het belangrijkste. In het huidige tijdsgewricht ligt dat wel anders. Ondanks de hype van het spreadsheetmanagement zijn veel beslissingen nog gebaseerd op geloof en hoop.

Paulus schreef het al in zijn brieven aan de Korinthiërs: geloof, hoop en liefde, daar draait het om. Voor hem was de liefde dan nog het belangrijkste. In het huidige tijdsgewricht ligt dat wel anders. Ondanks de hype van het spreadsheetmanagement zijn veel beslissingen nog gebaseerd op geloof en hoop.
Dat moet wel want waarom zouden politici anders hun mond continu vol hebben over geloofwaardigheid. Bijbelvastheid is hen niet te ontzeggen. Doe wel en zie niet om begrijpen zij uitstekend.
Bij het aantreden beloofde het kabinet nog dat in de tijd van economische groei mensen even op de tanden moesten bijten vanwege wat lastenverzwaringen, maar daarna zou het beter gaan.
Gelukkig hebben we de vakbonden nog die hun uiterste best doen het kabinet historisch besef bij te brengen.
Die komen daarom in het geweer tegen de aangekondigde btw-verhoging die wederom een aanslag op de koopkracht gaat betekenen. De zoveelste na het pakken van leaserijders en de invoering van het zorgstelsel om een paar voorbeelden te noemen die juist de hardwerkende middengroepen genadeloos hebben getroffen. De bonden hebben natuurlijk gelijk als ze de btw-verhoging aanvallen. De gevolgen zijn voorspelbaar. Niet alleen is er sprake van een opwaartse inflatoire druk die toch al stijgt als gevolg van de stijging van olie-, voedsel- en grondstoffenprijzen, ook zullen de lonen stijgen waardoor een loon-prijsspiraal dreigt waar niemand beter van wordt.
Te hopen is dan ook dat het kabinet verstandig is en verdere lastenverzwaringen achterwege laat om dat te voorkomen. Dit geldt temeer nu topeconomen voorspellen dat de economie door de credit crunch harder wordt getroffen dan we nu nog met z’n allen denken.
Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst betekenen, valt echter te betwijfelen of dit kabinet zoveel verstand kan opbrengen. Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet, lijkt meer het adagium te zijn van de Balkenende-boys en -girls. Daarmee neemt wel het geloof in de politiek verder af evenals de hoop dat het ooit nog eens goed komt. De liefde kan immers niet van een kant komen.

Reageer op dit artikel