nieuws

FNV pleit voor Natio naal Register Asbest

bouwbreed

Het Instituut Asbestslachtoffers moet worden uitgebreid met een Nationaal Register Asbest. Daarvoor pleit vakorganisatie FNV.

Het register kan dienen als vraagbaak voor mensen die geïnformeerd willen
worden over onder meer de risico’s die het werken met asbest met zich meebrengt.
Jaarlijks overlijden 400 à 700 mensen aan de gevolgen van het kankerverwekkende
materiaal. Vooral medewerkers van sloopbedrijven vallen in de risicogroep. “Maar
ook toevallige voorbijgangers kunnen slachtoffer zijn, doordat in het verleden
enkele gemeenten asbest als wegverharding gebruikten”, geeft FNV Bouw aan. De
gevolgen van asbestvergiftiging openbaren zich vaak pas na tientallen jaren. De
reden om een register op te zetten is dat er geen instituut bestaat waar alle
kennis over asbest voor handen is. “Gemeenten, woningcorporaties,
onderzoeksinstellingen, universiteiten, het IAS, grote bedrijven, arbodiensten,
maar ook asbestverwijderaars hebben inmiddels veel informatie. Probleem is
echter dat die vaak niet onderling uitwisselbaar is”, legt
FNV-federatiebestuurder Leo Hartvelt uit. “Kennisbundeling bij een register zou
de oplossing zijn.” Volgens FNV kan het nieuwe instituut goed worden
ondergebracht bij het Instituut Asbestslachtoffers omdat dit wordt gedragen door
sociale partners, verzekeraars en overheid. Terwijl het momenteel alleen
bemiddelt bij schadeclaims van mensen met mesothelioom of hun nabestaanden.
Harteveld stelt dat het register zowel belangrijk is voor slachtoffers als voor
toezichthouders. Via de database kunnen belangenbehartigers eenvoudig nagaan
wie, waar en wanneer aan de giftige stof is blootgesteld. Daar komt bij dat het
register voordelig is voor het ruimen van asbest. Ondanks het hoge aantal
slachtoffers hebben gemeenten, provincies en inspectiediensten hun beleid om
asbest veilig te ruimen nog niet op elkaar afgestemd. Het pleidooi van de
vakorganisatie komt op de dag dat wereldwijd de slachtoffers worden herdacht van
bedrijfongevallen, de zogenaamde Workers Memorial Day. In de herdenking staat
dit jaar asbest centraal. De strijd tegen het onveilig werken met dit materiaal,
staat dit jaar ook buiten de Workers Memorial Day sterk in de belangstelling. Zo
constateerde de Arbeidsinspectie in januari dat ruim de helft van 1680
gecontroleerde slooplocaties niet veilig genoeg waren. Aansluitend eisten de VVD
en de SP dat bedrijven die over de schreef gaan, hun certificaat moeten
inleveren. Ondanks die dreigende taal constateerde de Arbeidinspectie eerder
deze maand dat sloopbedrijven op grote schaal de regels voor asbestverwijdering
aan hun laars lappen. Inclusief de asbestslachtoffers overlijden in Nederland
jaarlijks zo’n 2500 mensen aan een beroepsziekte of bedrijfsongeval.

Reageer op dit artikel