nieuws

Fabrikant omzeilt groothandel

bouwbreed

De fabrikanten van bouwmaterialen slagen steeds beter om de groothandel buitenspel te zetten. Bankverzekeraar ABN-Amro signaleert dat bij grotere projecten afnemers en opdrachtgevers in toenemende mate met de producenten om tafel zitten.

In het rapport Visie op Sectoren signaleert ABN-Amro in de branche een internationale consolidatieslag. Reden: de fabrikanten willen zowel vat op de grondstoffen als de Europese distributiekanalen.
De 1615 bedrijven tellende sector, goed voor bijna 28.000 arbeidsplaatsen, concentreert zich versterkt op het binnenstedelijk bouwen. “Omdat er minder plaats voor opslag is, zullen de leveranciers van bouwmaterialen zich flexibeler moeten opstellen. De nadruk komt te liggen op het juiste moment om de materialen te leveren”.
De onderzoekers onder eindredactie van Caper Burgering en Theo de Kort constateren een verschuiving naar het gebruik van lichtere bouwmaterialen en de verdere opmars van prefab. Een deel van het bouwproces verplaatst naar de fabriek waardoor op de bouwplaats minder handen nodig zijn. In de race om de faalkosten terug te dringen, ontstaan langdurige samenwerkingsverbanden met bouwers. De hoge energieprijzen stimuleren de producten om fors geld te investeren in onderzoek naar betere productiemethoden.
De producten van de fabrikanten in bouwmaterialen komen voor 70 procent terecht bij de b0x26u-bouw. Grote motor is de woningbouw. ABN-Amro schat in dat de prijzen dit jaar niet meer zo sterk stijgen dan in 2007. Op 3 procent extra moet desondanks gerekend worden.
Volgens de onderzoekers krijgt de sector vanaf 2009 te maken met stabilisatie van de woningbouw. Het segment utiliteit neigt naar 1,5 procent krimp. De bedrijven zullen zich intensiever op het buitenland richten.
ABN-Amro constateert dat de ondernemers met twee verschillende strategieën reageren op de veranderende markten. Sommigen zoeken de verdieping en specialiseren. Een andere groep bedrijven mikt juist op verbreding en begeeft zich op nieuwe markten. De bankverzekeraar ziet de fabrikanten in de naaste toekomst steeds vaker de verantwoordelijkheid nemen voor montage en onderhoud.

Reageer op dit artikel